متخصص علوم آزمایشگاه بالینی مدرک دانشگاهی خود را دردفاع ازسلامت مردم پاره کرد

0
504

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۲۱-متخصص علوم آزمایشگاه بالینی مدرک دانشگاهی خود را دردفاع ازسلامت مردم پاره کرد

متخصص علوم آزمایشگاه بالینی مدرک دانشگاهی خود را دردفاع ازسلامت مردم پاره کرد
یکی از متخصصان علوم آزمایشگاهی علت پاره کردن مدرک دانشگاهی اش را اینچنین اعلام کرد:

به عنوان کارشناس علوم آزمایشگاهی که ۶ سال ازعمرم را پای آموزش و یادگیری تخصصی طبی و تشخیصی گذاشتم
دراعتراض به حضور افراد تربیت نشده دراکثر آزمایشگاههای
چه دولتی و چه خصوصی و با زی کردن و به خطر انداختن سلامت مردم با چنین اقدامی که با وجدان کاری من مغایرت دارد مدرک مهر وزارت بهداشت ام را پاره میکنم.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید