مانی نقاش و اندیشمند بزرگ ایرانی در هفتم اسفند سال ۲۷۷ اعدام شد

0
1153
مانی نقاش
مانی نقاش و اندیشمند بزرگ ایرانی در هفتم اسفند سال ۲۷۷ اعدام شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۷-مانی نقاش و اندیشمند بزرگ ایرانی در هفتم اسفند سال ۲۷۷ اعدام شد

مانی در سال ۲۱۶ در نزدیکی تیسفون به دنیا آمد و ادعای پیامبری کرد و پیام‌آور آیین مانی شد.
مانی خود را کاملاً مانند زرتشت، بودا و عیسی فرستاده خدا معرفی می‌کرد،
برای تکمیل تعلیماتی که پیشینیان آورده بودند دینی جدید و عمومی را تبلیغ می‌نمود که مانند مسیحیت در آن ؛ به روی آدمیان از هر نژاد و با هر وضع، باز بود.
عقاید آن نیز که از آیین‌های بابلی و ایرانی سیراب شده بود، تحت تأثیر بودایی و مسیحیت قرار گرفت.
مانی ؛شاگرد قادرون حکیم بوده است.
مانی دین زردشت و مسیحیت را ترکیب نمود و انجیلی بنام خود نوشت.
مانی کتابهای دیگری بنام انگلیون , شاپورگان , کنزالاحیاء و سفر الجبابره و مقالات دیگری نوشته است.
مانی، از پدر و مادر ایرانی منسوب به بزرگان اشکانی در نزدیکی بابل در میان‌رودان (بخشی از عراق کنونی) که در آن زمان بخشی از شاهنشاهی ساسانی بود، در (۲۷۶ – ۲۱۰) پس از میلاد مسیح، زاده شد.
نام پدرش پتگ و نام مادرش مریم بود. پدرش به آیین گنوسی و مادرش به احتمال زیاد مسیحی بود.
او واعظ مذهبی و بنیان‌گذار آیینی شد که زمانی دراز در سرزمین‌هایی از چین تا اروپا پیروان فراوانی داشت ولی بیش از ششصد سال است که منسوخ شده‌است.
عرفان مانوی ریشه در کیش گنوسی دارد و شناخت، خودآگاهی و خرد مهم‌ترین ویژگی کیش مانوی است.
به همین سبب مانی جهان شناختی گسترده و ژرف داشت.
جهان‌شناسی او هر چند با اساطیر درآمیخته بود، اما ساختار پیچیده و ژرفی داشت و متکی به اخترشناسی و دانش‌های دیگر بود.
در نگره مانوی همان اندازه که روح والاست، تن فاسد، اهریمنی، حقیر و پلشت است.

 مرگ  مانی نقاش
اعدام مانی نتیجه نفوذ بیش از حد روحانیون آیین زرتشت در دستگاه دولت ساسانی ایران بود.
شاه دستور می‌دهد مانی را زنجیر کنند. سه زنجیر به دست‌هایش، سه زنجیر به پاهایش و یکی هم به دور گردنش بسته می‌شود.
خبر فوت مانی به سرعت در شهر گندی شاپور (بیت لاباط) پخش شد. مردم دسته دسته جمع شدند.
بهرام شاه فرمان داد تا مَشعَل فروزانی را در جسدش فرو برند تا مطمئن شود که رهبر مذهبی منفور، واقعاً مرده‌است.
بعد جسد را قطعه قطعه کردند و سر جدا شده را به دروازه بیت لاباط آویختند و باقیمانده جسد را پیروانش در تیسفون به خاک سپردند

مانی نقاش

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید