ماموران امنیتی از تجمع تحصیلکردگان شهرستان قصرقند بلوچستان خودداری کردند

0
1335
ماموران امنیتی از تجمع تحصیلکردگان شهرستان قصرقند
ماموران امنیتی از تجمع تحصیلکردگان شهرستان قصرقند بلوچستان خودداری کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۴-ماموران امنیتی از تجمع تحصیلکردگان شهرستان قصرقند بلوچستان خودداری کردند

روز دوم اسفند ماه سال ۹۶ عده ای از تحصیلکردگان شهرستان قصرقند که به اعطای سهمیه های بومی به غیربومی ها شکایت داشتند جلوگیری کردند.
این فرهیختگان که برای تجمع خودشان فراخوان داده بودند هنگام تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان با ممانعت نیروهای سرکوبگر مواجه شدند
این افراد وقتی درمحل تجمع میکنند ماموران وزارت اطلاعات تمامی آنان را احضار کرده و تهدید میکند که تجمع نکنید زیرا اگر تجمع کنید در سایتها و فضای مجازی از آن بهره برداری خواهد شد.
درحالیکه این تجمع برای یک خواسته مشروع و به حق بود زیرا این تحصیلکردکان نسبت به ضایع شدن حقوق فارغ التحصیلان بومی اعتراض داشتند بخصوص در رشته کشاورزی .
جوانان خواهان تجمع گفتند: سازمان جهاد کشاورزی علیرغم بخشنامه ای که برای استفاده از نیروهای بومی مهندسی کشاورزی آمده و مهندسان با تجربه و کشاورز زاده بلوچ بومی موجود اند اما با حیله و کلک نیروهای غیربومی که فقط از تلویزیون نام قصرقند را شنیده اند را به کار گماشته است.
این تحصیلکردگان در اعلامیه خود گفتند: ما جوانان در چند ماه گذشته پیگیری های درسطح وزیر جهاد و مجمع نمایندگان و حتی دستور کتبی استاندار و فرماندار و حتی نامه سازمان جهاد مبنی برحذف سهمیه قصرقند و فنوج به نفع کارشناسان بومی دریافت کردیم اما در نهایت این امرموثر نشد لذا ما نیروهای بومی حمایت کننده ای جز خالق رحمان نداریم و برای گرفتن حق خود اقدام به تجمع و اعتراض میکنیم.
شایان ذکراست که نیروهای امنیتی در ترس و وحشت قیام مردم ا زهرگونه تجمعی ممانعت میکنند درحالیکه مردم خواستار مطالباتشان هستند .

ماموران امنیتی از تجمع تحصیلکردگان شهرستان قصرقند بلوچستان خودداری کردند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید