«مؤسسه فرهنگنامه دهخدا »به پاس زحمات ۴۰سال استاد علی اکبر دهخدا تشکیل شد

0
1146
مؤسسه فرهنگنامه دهخدا
«مؤسسه فرهنگنامه دهخدا »به پاس زحمات ۴۰سال استاد علی اکبر دهخدا تشکیل شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۵-«مؤسسه فرهنگنامه دهخدا »به پاس زحمات ۴۰سال استاد علی اکبر دهخدا تشکیل شد
۲۵دی ۱۳۲۴ – ۱۵ژانویه۱۹۴۶

مؤسسه فرهنگنامه دهخدا »به پاس زحمات ۴۰سال استاد علی اکبر دهخدا تشکیل شد
در سال ۱۳۲۴ خورشیدی، حدود ۳۰ سال پس از نگاشتن اولین بخش‌های لغت‌نامه توسط علی‌اکبر دهخدا، با تصویب مجلس شورای ملی، در خانهٔ دهخدا در خیابان ایرانشهر تهران، مؤسسهٔ لغت‌نامهٔ دهخدا تأسیس شد و به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد.
این کار به‌پاس زحمات ۴۰ ساله استاد علی‌اکبر دهخدا در گردآوری لغتنامه دهخدا مقرر شد
در سال ۱۳۳۴، با درگذشت علی‌اکبر دهخدا، این سازمان به دو اتاق در کنار عمارت مجلس در میدان بهارستان منتقل شد. بنابر وصیت دهخدا، دکتر محمد معین سرپرستی ادارهٔ کار را بر عهده گرفت و دیگر یاران دهخدا، دکتر سید محمد دبیر سیاقی و دکتر سید جعفر شهیدی او را یاری دادند.
در آذرماه ۱۳۳۶، بنابر مصوبهٔ مجلس، این سازمان با بودجهٔ پیش‌بینی‌شده به دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران منتقل شد و اعضای مؤسسهٔ لغت‌نامه در ساختمان نگارستان در میدان بهارستان مشغول به کار شدند.
دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مردم تهران دراین مجلس بود در تأیید این طرح در مجلس گفت:
می‌خواستم عرض کنم که آقای دهخدا چهل سال است زحمت این کار را کشیده‌اند ولی ایشان دیگر قادر نیستند. اگر یک عد‌ه‌یی باشند، این کتاب را تمام می‌کنند. بدون اینکه عده‌یی در اختیار ایشان باشد فایده ندارد .
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، قرار شد چاپ و مخارج چاپ لغتنامه دهخدا در چاپخانه مجلس انجام پذیرد.
«مؤسسه فرهنگنامه دهخدا »به پاس زحمات ۴۰سال استاد علی اکبر دهخدا تشکیل شد
«مؤسسه فرهنگنامه دهخدا »به پاس زحمات ۴۰سال استاد علی اکبر دهخدا تشکیل شد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید