قیام ۱۸تیرسال۷۸،نشان داد که دانشگاه، برغم همه تصفیه ها و سرکوبها فعالترین مدافع مقاومت است

0
669
فعالترین مدافع مقاومت
قیام ۱۸تیرسال۷۸،نشان داد که دانشگاه، برغم همه تصفیه ها و سرکوبها فعالترین مدافع مقاومت است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۸-قیام ۱۸تیرسال۷۸،نشان داد که دانشگاه، برغم همه تصفیه ها و سرکوبها فعالترین مدافع مقاومت است

و اکنون باز دانشگاه در آستانه هیجده تیر به کابوس این رژیم تبدیل شده است.
این کابوس را برای استبداد فاشیستی حاکم باید هرچه دهشتناک تر کرد

این رژیم در مرحله ضعف و اضمحلال هست.
مقاومت مردم در حال اعتلا هست.
جوشش اجتماعی د رحداکثر خودش. است
دانشگاه هم فریبهای شیادانه کسانی مثل خاتمی رو تجربه کرده.
درطول این ۱۹سال بعد ازقیام ۱۸تیر دیدیم که مانور اصلاحات فقط یک فریب و یک طبل تو خالی بود
دیدیم که در صدور احکام سنگین برای دانشجویان بازداشت شده در قیام سراسری دیماه ۹۶ وزیر علوم همین اصلاح طلبان چگونه اسامی دانشجویان به اصطلاح پرونده درا را تحویل دادستانی داد !!

بنابراین دانشجویان هم در تأثیری که از مقاومت گرفته اند و هم در تجربه عملی درجامعه، به همان نتیجه ای رسیده اند که مقاومت میگه که این رژیم باید تماما سرنگون بشه.

اما این نظام روبه زوال است که دروحشت و اضطراب ازقیام دانشجو را به بند می کشد کارگر را به بند می کشد
دختران نوجوان را فقط بخاطر شادی ورقص به بند و زندان می کشد
اینستاگرامش را می بندد
چرا ؟
از دانشجو چرا هراس دارد ؟
زیرا که دانشجو متعهد است که برعلیه جبرها بشورد
وحالا دانشجویان ایران زمین با الگو گرفتن از خیزش ۱۸تیر ۷۸ وبایاد خون های پاک شهدای ۱۸تیر مصمم هستند که این راه را تا وصول به آزادی ادامه دهند .

قیام ۱۸تیرسال۷۸،نشان داد که دانشگاه، برغم همه تصفیه ها و سرکوبها فعالترین مدافع مقاومت است

اکنون نیز قیام ۱۸تیر مستمر و طوفانی در قیام دیماه ۹۶ و در امتداد آن قیام وخیزش مردم در کازرون ؛خرمشهر؛ برازجان ؛‌بازارتهران؛
و اقصی نقاط ایران درجریان است و تا تحقق آزادی ادامه دارد.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید