قیام و تظاهرات سراسری در شهرهای کشور در روز دهم دیماه ۹۶

0
875

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۰-قیام و تظاهرات سراسری در۲۳ استان کشور در روز دهم دیماه ۹۶

قیام و تظاهرات سراسری در۲۳ استان کشور در روز دهم دیماه ۹۶
درتویسرکان همدان چندین نفر ازتظاهر کنندگان بدست نیروهای سرکوبگر کشته و زخمی شدند
درتویسرکان مردم شعار دادند
این است غیرت هموطنان ما…
اعزام نیروهای سرکوب به تویسرکان همدان
مردم همدان غیرت خود را به همگان نشان میدهند تن به ذلت نمیدهند
در تبریز باوجود تدابیر شدید امنیتی جوانان غیور قیام تبریز را شکل دادند
دربروجرد فضا بسیار متنشنج است و مردم آماده تظاهراتی بزرگ هستند
اوج درگیریهای انقلابیون در تویسریکان استان همدان
اتش زدن ماشین فرمانداری جلوی درب این ساختمان
کرمانشاه درخیابان تختی مردم
فضای متشنج امشب بروجرد مردم آماده ی تظاهرات بزرگ
درکرمانشاه درخیابان تخت ومیدان آزادی مردم تمجع کرده اند
درتویسرکان مردم شعار دادند
این است غیرت هموطنان ما…
اعزام نیروهای سرکوب به تویسرکان همدان
مردم همدان غیرت خود را به همگان نشان میدهند تن به ذلت نمیدهند
در تهران میدان انقلاب ۱۰ دی ماه؛ اعتراض و هو‌ کردن پلیس توسط مردم با فریاد
«ولش کن ولش کن»
مردم، سرکوب‌گران را «نعل اسبی» محاصره کنند
مردم تهران اعتراض خود را دوباره شروع کردند
مردم قهرمان ایران عزم خود را جزم کرده اندکه بساط ظلم وستم را ازاین سرزمین پاک کنند
مردم ایلام به درخیابانها درحال شعار دادن هستند
نترسید نترسید ماهمه باهم هستیم
میدان ۲۲بهمن
درشهریار مردم خروش خود را آغازکرده اند
در ادامه تظاهرت قیام ایران مردم تهران امروز ۱۰ دیماه در میدان انقلاب مزدوران خامنه‌ای را که برای سرکوب آمدند را هو کردند.
خیابانهای درود هم اکنون صحنه جنگ میان انقلابیون قهرمان ایران و سپاهیان تاریکی است
تجمع مردم در خیابان ولیعصر جنوبی، نوفل لوشاتو
تجمع مردم در خیابان وصال تقاطع انقلاب
بخشی از مردم به سمت صداوسیما و هفت حوض نارمک برای تصرف سه پایگاه ناجا و یک پایگاه سپاه در خیابان شهید مدنی تقاطع گلبرگ (شهید بهشتی) حرکت کرده‌اند
مردم غیور خرم آباد با با شعار « خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن »
به قیام سراسری مردم ایران ملحق شدند
زیباکنار به سمت کیو
انتقال سومین تانک به شیراز. آیا این تانک را برای رفتاری مشابه رفتار دولت چین در ماجرای کشتار میدان تیان آنمن و سرکوب خونین
مردم در تویسرکان درب فرمانداری را با به آتش کشیدن یک خودرو مسدود کردند!

قیام و تظاهرات سراسری در۲۳ استان کشور در روز دهم دیماه ۹۶

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید