قیام شبانه، مردم شیراز و کرمانشاه با شعار توپ تانک فشفشه

0
702

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۵-قیام شبانه، مردم شیراز و کرمانشاه با شعار توپ تانک فشفشه

قیام شبانه، مردم شیراز و کرمانشاه با شعار  توپ تانک فشفشه

پنجشنبه 14 دی ۹۶  مردم قهرمان کرمانشاه  تظاهرات را ادامه داده و به خیابان  آمدند

آنها بدون هیچ ترس وبیمی و باوجود تهدیدات امنیتی بی اعتنای کرده و به شعار دادن ها ی پرشور ادامه داد ه و میگفتند :

توپ تانک فشفشه رهبر باید کشته شه …

 مرگ بر دیکتاتور…

این شعارها نشان دهنده عزم آنان برای ادامه قیام و به زیر کشیدن دیکتاتور بود .

تظاهرات شبانه مردم شیراز

همچنین درشیراز نیز روز پنجشنبه ۱۴ دیماه ۹۶ مردم قهرمان شیراز تجمع شبانه داشتند

مردم شیراز دریکی از خیابانهای شلوغ شهر آتش افروختند .

ازطرفی جوانان قیام کننده وسایلی باخود حمل میکردند که درصورت هرگونه هجومی ازسوی ماموران نیروی انتظامی و بسیجی ها آماده دفاع ازخود باشند

دراین تظاهرات مردم شیراز شعارمیدادند :

ایرانی باغیرت حمایت حمایت

این جوانان با این شعارها خواستار حمایت بقیه مردم ازاین تظاهرات شبانه بود ند.

لازم به ذکر است که در این سلسله قیامهایی که ازروز ۷ دیماه ۹۶ شروع شد مردم با خواسته « نه به گرانی » وارد صحنه شدند و مطالباتشان را خواستند ؛ اما رفته رفته شعارهای کوبنده تری ازسوی شرکت کنندگان داده شد وبه زودی شعارها تبدیل به شعارهای تندی مانند:

حکومت ظالمان سرنگون سرنگون

ومرگ برخامنه ای منجر شد.

قیام شبانه، مردم شیراز و کرمانشاه با شعار  توپ تانک فشفشه

قیام شبانه، مردم شیراز و کرمانشاه با شعار  توپ تانک فشفشه

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید