قیام دیماه ۹۶ برای دانشجویان سر،بازایستادن ندارد!

0
671
قیام دیماه ۹۶ برای دانشجویان
قیام دیماه ۹۶ برای دانشجویان سرباز ایستادن ندارد!

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۷-قیام دیماه ۹۶ برای دانشجویان سرباز ایستادن ندارد!

قیام دیماه ۹۶ برای دانشجویان سرباز ایستادن ندارد!
روز ۷دی سال ۹۶ برگی در تاریخ سرنوشت مردم ایران رقم خورد.
قیام مردم ایران با یک تظاهرات بزرگ از شهر مشهد شروع شد و شعله‌اش سریعاً به ۱۴۲شهر در ایران گسترش یافت.
ازسوی دیگر حاکمان و اشغالگران ایران درهراس وناباوری از این قیام در بهت بودند اما واقعیتی بود که محقق شد.
از اقشاری که در این قیام خوش درخشیدند دانشجویانی بودند که بسرعت خود را با توده ها پیوند زدند.
دانشجویان شعار دادند «اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا» و همین شعار همه جامعه را سمت وسو داد.
دانشجویان در این قیام نشان دادند که همواره در نوک پیکان و ستون اعتراضات مردمی هستند .

در دستگیری ها و بازداشتی هایی که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفت و بیش از ۱۵۰دانشجو از سراسر ایران روانه زندان شدند اما برگ برنده درجایی بود که در برابر احکام سنگین و ظالمانه ای که قضاییه وابسته نظام برای آنان صادر کرد نه تنها تسلیم نشده بلکه محکم تراز قبل نشان دادند که اینبار دیگر مصمم ادامه خواهند داد زیرا که به جناحهای رژیم علنی گفتند که دیگه تمومه ماجرا.
از این رو دانشجوی ایرانی همانند سالهای قیام ۷۸و ۸۸ در قیام ۹۶نیزاز شهید ؛ اخراج و بازداشت نهراسید و اکنون نیز با حمایت و پیوند خوردن با کارگران هفت تپه اهواز ؛ فولاد اهواز؛ معلمان و کامیونداران و رانندگان قیام را استمرار می دهند .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید