قیام دانشگاه‌ها-دانشگاه تهران هم به قیام پیوست

0
634

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۹- قیام دانشگاه‌ها-دانشگاه تهران هم به قیام پیوست
درپی تظاهرات سراسری وقیام مردم ایران درشهرهای بزرگ کشور که ازروز ۶ دیماه سال ۹۶ درجریان است و کلان شهرهای مشهد اصفهان تبریز تهران و همچنین شهرهایی مانند کرمان ؛ نیشابور؛ قزوین ؛ زنجان ؛ گناوه ؛ چابهار؛ زاهدان وهمبستگی خود را با این اعتراضات اعلام کردند ؛ دانشجویان دانشگاه تهران نیز در پاسخ به فراخوان همه مردم ایران به این قیام سراسری وصل شدند
ودر روز ؛ شنبه۹دی‌ماه۹۶ درصحن دانشگاه شعار میدادند :
«اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا»
قیام خود را آغاز کردند.
همچنین مردم بپاخاسته در اطراف دانشگاه تهران شعار میدادند:
دانشجو ؛ کارگر پیوندتان مبارک
دانشجو ؛ کارگر پیوندتان مبارک
شایان ذکر است که نیروهای سرکوبگر در میدان انقلاب و اطراف دانشگاه تهران دریک بسیج و با انواع ابزار سرکوب درحال تهدید کردن وضرب وشتم مردم بودند اما کسی صحنه راترک نمیکرد و مردم کوبنده ومحکم شعارمیدادند

 قابل توجه است :
موج اعتراضات سراسری درشهرهای ایران بخاطر گرانی و غارت وچپاول به راه افتاد
و مردم مشهد درروز۶ دیماه اعتراضات گسترده خود را شروع کردند ؛ دیگر شهرهای میهن نیز درحمایت وهمبستگی از این خیزش سراسری برا ی ادامه این اعتراضات فراخوان دادند .
شهرهایی که دراین قیام سراسری فراخوان داد ه و شرکت کرده اند عبارتند از:
تبریز ؛کرمانشاه ؛ قوچان ؛ اصفهان ؛ شیراز ؛ قزوین ؛ کرمان ؛ زاهدان ؛ اهواز؛ همدان ؛ ساری ؛ رشت ؛ خرمشهر ؛خسروبیگ؛ اراک ؛ساوه و ارومیه ؛خرم آباد ؛ بروجرد ؛ سنندج ؛ قائمشهرو
شهرهای بسیاری که امروز ۸ دیماه را درهمبستگی ازتظاهرات مشهدیها به خیابانها ریخته وعلیه گرانی وچپاول وغارتگری و نبود آزادی فریاد بر آوردند .
قیام دانشگاه‌ها-دانشگاه تهران هم به قیام پیوست
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید