قوانین سرکوبگرانه دردانشگاه چمران کرمان

0
610
قوانین سرکوبگرانه دردانشگاه چمران کرمان
قوانین سرکوبگرانه دردانشگاه چمران کرمان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۳-قوانین سرکوبگرانه دردانشگاه چمران کرمان

قوانین سرکوبگرانه دردانشگاه چمران کرمان
روز دوشنبه ۱۲آذر۹۷ مدیریت خوابگاه دانشگاه موسوم به چمران در کرمان برای دانشجویان کارشناسی قانون سرکوبگرانه ای را اعلام کرد.
این قانون در وحشت از اعتراضات دانشجویی در آستانه روز دانشجو و برای قطع ارتباطات دانشجویان با یکدیگر است.
طبق این قانون چنانچه دانشجویی در اتاق دیگری دیده شود، دانشجویان آن اتاق یکصد هزار تومان جریمه می شود.
قوانین سرکوبگرانه دردانشگاه

شایان ذکر است که ایجاد فضای امنیتی و حضور نیروهای سرکوبگر دردانشگاه های ایران از دیرباز نهادینه شده است بطوری که ارگانهای امنیتی در دانشگاه ها چمبره دارند

سالیان است که دانشجویان ایرانی دراعتراض به امنیتی بودن دانشگاه ها شعار دانشگاه پادگان نیست سر میدهند اکنون نیز این نظام ازهراس ازشورش و قیام دانشجویان را تحت فشار قرار میدهد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید