قاضی دادگاههای دانشجویان بازداشتی قیام دیماه ۹۶به وکیل اجازه دفاع نمیدهدومی گویدوکیل نمی پذیریم

0
597
قاضی دادگاه های دانشجویان بازداشتی
قاضی دادگاه های دانشجویان بازداشتی قیام دیماه ۹۶به وکیل اجازه دفاع نمی دهد و می گوید وکیل نمی پذیریم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۳-قاضی دادگاه های دانشجویان بازداشتی قیام دیماه ۹۶به وکیل اجازه دفاع نمی دهد و می گوید وکیل نمی پذیریم

وکیل مدافع تعدادی از دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دیماه ۹۶ خبر داد و گفت:
«علی‌رغم قبول وکالت تعدادی از این افراد از طرف قاضی اجازه دفاع ندادند و گفتند که وکیل نمی‌پذیرند. در نتیجه دفاعیات خود را در دادگاه تجدیدنظر ارائه خواهم داد.»

این وکیل که امیر رئیسیان نامیده می شود به خبرگزاری ایسنا گفته است :
وکالت ۵ نفر از فعالان دانشجویی که در اعتراضات دی ماه سال ۹۶ بازداشت شده‌اند را عهده‌دار است و به احکام صادره برای این افراد اعتراض کرده است.
وی افزود: «احکام صادر شده برای این دانشجویان متفاوت است. اینجانب وکالت تعدادی از این افراد را برعهده دارم که نخواستندکه نام شان رسانه ای شود.»
او ادامه داد : یکی از این دانشجویان که برای اولین بار این اقدام را انجام داده است به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است.
فرد دیگر نیز به همان اتهام یعنی تبلیغ علیه نظام با قید تکرار جرم و با تشدید به یک سال و نیم حبس محکوم شده است.

گفتنی است که احکام صادرشده برای دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراضات و تجمعات دیماه ۹۶ که توسط قضاییه نظام آخوندی داده شده است ازهیچ مشروعیتی برخوردار نیست ؛

چرا که این دانشجویان تنها بخاطر حمایت و همبستگی با کارگران و زحمتکشان و همچنان برای مطالبات معوقه ؛ سالیان خودشان که حق مسلم شان بوده است اعتراض کرده اند !

پس به کدامین گناه باید محاکمه شوند ؟
چون به عدم آزادی بیان اعتراض داشته اند ؟
چون به پادگان بودن دانشگاه اعتراض داشته اند ؟
چون به کاهش سنوات دانشجویی اعتراض داشته اند ؟
مگر در سراسر دنیا این اعتراضات حق مسلم شهروندان نیست ؟
درکجای دنیابه دانشجو ؛ ۸سال حبس می دهند ؟
آیا جزاین است که از حضور دانشجویان آگاه دردانشگاه وحشت دارند ؟

دادگاهی که حق وکالت به دانشجو ندهد
دادگاهی که اجازه دفاع به وکیل ندهد آیا مشروعیت دارد؟

قاضی دادگاه های دانشجویان بازداشتی

قاضی دادگاه های دانشجویان بازداشتی قیام دیماه ۹۶به وکیل اجازه دفاع نمی دهد و می گوید وکیل نمی پذیریم
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید