قاضی دادگاه به مجتبی داداشی دانشجوی سبزواری:اگرباگردن کلفتهابرخوردکنی بایدبری مسافرکشی

0
663
قاضی دادگاه به مجتبی داداشی دانشجوی سبزواری
قاضی دادگاه به مجتبی داداشی دانشجوی سبزواری:اگر با گردن کلفتها برخوردکنی باید بری مسافرکشی

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۸-قاضی دادگاه به مجتبی داداشی دانشجوی سبزواری :اگر با گردن کلفتها برخوردکنی باید بری مسافرکشی

قاضی دادگاه به مجتبی داداشی دانشجوی سبزواری:اگر با گردن کلفتها برخوردکنی باید بری مسافرکشی
مجتبی داداشی در توییتر خود نوشت:قاضی دادگاه انقلاب سبزوار(محمد غلامی)تو جلسه دادگاهم بهم گفت:”با این حرفایی که زدی دیگه جایی نمیتونی استخدام شی وآینده ای نداری،حتی منم اگه بخوام با گردن کلفتهابرخورد کنم منو میندازن بیرون باید برم مسافرکشی کنم”
مجتبی داداشی دانشجوی ترم ۸ علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری در روز چهارشنبه ۲۴بهمن ماه به دادسرای عمومی شهر سبزوار احضار و پس از بازداشت به نقطه نامعلومی برده شده است.این دانشجوی اهل سبزوار چندی پیش با منتشر کردن یک نوار ویدئویی نسبت به نظام انتقاداتش را گفته بود.

گفتنی است که این دانشجوی شجاع با انتقاد ازنظام غارتگر حاکم دستگیرشد و پس از چند روز در ۲۷ بهمن به علت فشاری که بر نظام درفضای مجازی وارد شد مجبور به آزادی این دانشجو شد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید