فوق لیسانس از دانشگاه صنعت نفت ونخبه درحال دست فروشی

0
1154

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۳۰-فوق لیسانس ازدانشگاه صنعت نفت ونخبه درحال دست فروشی

حسین زرین پور متولد سال ۱۳۶۹ اهل گرگان فوق لیسانس صنعت نفت از مشکلات وفشارهایی که بخاطر عدم استخدام در شرکت نفت برایش پیش آمده است سخن می گوید
در متن زیر به بخشهایی از گفته های این فارغ التحصیل بیکار کشور می پردازیم:

فوق لیسانم را درسال ۹۱ بامعدل ۱۶قبول شدم
جاهای زیادی رفتم مصاحبه کردم
معدل دیپلم من ۱۹۴۵ بود
رتبه ۲۰۰۰کشوری داشتم
جزوگروه الف دانشگاه بودم
بخاطر بورسیه صنعت نفت به همان دانشگاه صنعت نفت رفتم
تلاش کردم که استخدام صنعت نفت بشوم اما قبولم نکردند
معرفی نامه آوردم امانشد
من نتوانستم جایی شاغل شوم
آزمون استخدامی ۹۲شرکت کردم معدلم ام هم بالا بود

من نتوانستم جایی شاغل بشوم
خیلی سختی کشیدم
موفق نشدم که در صنعت نفت بروم
بااینکه نخبه صنعت نفت بودم مجبور شدم ؛یک سال بعنوان کارگر رفتم روی دکل صنعت نفت کارکردم با حقوق ماهی ۹۰۰تومن

معدل من اختصاصی و عمومی بالای ۵۰ بود؛جزو نخبه گان صنعت نفت بودم

اما اونجا هم با مشکلات زیادی مواجه شدم
ووو
اینها بخشی از درد دلهای فارغ التحصیلانی است که سالیان با تلاشی شبانه روز طاقت فرسا و هزینه ای بسیار بالا ؛
موفق شده اند که دوره های آموزشی وتحصیلی را به اتمام برسانند ؛ تابتوانند آینده ای درخور تحصیلاتشان و زحماتشان داشته باشند .
اما این است نتیجه چپاول و غارت و بی برنامگی نظام قرون وسطایی که دانشگاه وحوزه برایش هیچ فرقی نمی کند .

واقعیت این است که زمان آن رسیده که همه نخبگان و فرهیختگان ایرانی علیه این ظلم وستم که به جوانان این میهن روا شده بشورند و طرحی نو در اندازند.

باید گفت :

دانشگاههای ایران که برآمده از روح تحول خواه و نو جوی مردم ایران از زمان قائم مقام فراهانی و بعد از آن امیرکبیر و با دارالفنون بنیانگذاری شدند مدارس جدیدی که از حوزه های آخوندی جدا شدند تا کشور ایران را با پیشرفتهای جامعه بشری فرزندانش را تربیت کند.

باید اززیرسم ستوران ارتجاع خارج شود.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید