فعال دانشجویی مجید اسدی: اعجاز ۶۷درچیست؟

0
677
فعال دانشجویی مجید اسدی
فعال دانشجویی مجید اسدی: اعجاز ۶۷درچیست؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۲۷-فعال دانشجویی مجید اسدی: اعجاز ۶۷درچیست؟

هر قتل عامی در تاریخ، همواره در پاسخ به یک ادعا و تمسک به یک مرام و آیین رخ داده است تا موقعیت سست و نامشروع قاتلان و گردنکشان را، در پس بت هایی برساخته به صفت خدا و خدایان مشروع و ویژه کند و سی سال پیش در تابستانی داغ و تب دار، به نام خدا، موحدین راستین را و به اسم دین، مومنین تقواپیشه را فوج فوج به مقتل کشاندند و دسته دسته دفن کردند!
این بار، سلطان و فقیه و جلاد در هیات یک تن و در پیکره یک نظام و دستگاه در هم تلاقی کردند تا تبر بر دست، انسانیت را یکجا گردن زنند. بله، در دستگاهی که در آن مردم ذبح شده باشند دیگر همه چیز مجاز است و می توان به نیابت از خدا، مردم و عدالت؛ بر بالای منبر سلطنت! فتوای قتل عام هم صادر نمود و کفیل مردم شد تا کفه ترازوی عدالت یکسره در یک سمت پایین بماند که عدل به تمامی جاری شود!

فعال دانشجویی مجید اسدی
به راستی اعجاز ۶۷ در چیست که پس از سی سال هنوز، چشمه زاینده عصیانش از ضمیر دردها پیاپی شتک می زند و گردش خروشان خون هایش از دریچه نبض شورش های بی وقفه اش در غلیان است؟
۶۷ ، غریو بلند و جاودانه “نه” سی هزار عاشق شوریده در برابر چنین دستگاهی است. دادخواستی فراتر از ظرف تنگ عدالتخانه های بشری، که در آن جا، شهادت شاهدان ِ جنایت ارزشی ندارد، که همه ارزش ها در آن جا، وقف زد و بندکاری های سیاست بازانه است.
۶۷ ، فرقان و مرز سرخ میان شهید و جلاد، انسان و ابلیس و وجود و عدم انسان و انسانیت ایرانی است و هم ازین رو است که در این سی سال، پیوسته هر قداره بند خدعه گری اگر خواسته تا خود را در صف و در سمت مردم جا زند، ناگزیر گشته تا بالاجبار، نسبت و نسبش را با آن، بی پرده و چشم در چشم مردم و در پیشگاه تاریخ بالا آورد. شط خونین پیام آن ” نه” عظیم در دشت شب ظلمانی وحشت و مرگ وجدان ها، این گونه راه به دریای سپیده دم عدالت و آزادی می برد.
آن سی هزار سر به دار آزادی، در زیر باران موحش شلاق و شکنجه و اعدام، به پای جلاد کرنش نکردند و رفتند تا پس از رفتن شان دیگر هیچ وجدانی دردمند قرار نگیرد و در آن تاریکی اختناق، بذری شدند تا هر بذر در سینه هزاران نسل فردا جوانه زند و بروید و جنگلی شاداب گردد.
نمونه نسلی که امروز، به دادخواهی آنان، همان پیام عظیم و میثاق محکم را در دل و جانشان تازه می کنند و در میدان عمل، فریادش می کشند.

مجید اسدی
زندان گوهردشت مرداد ۹۷

فعال دانشجویی مجید اسدی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید