فضای حکومت نظامی در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

0
612
فضای حکومت نظامی در دانشگاه آزاد
فضای حکومت نظامی در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۱- فضای حکومت نظامی در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

فضای حکومت نظامی در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
روز سه شنبه ۱۱ دی ۹۷ کارگزاران نظام در وحشت از شروع و ادامه اعتراضات دانشجویان سطح دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات و همچنین میدان دانش این دانشگاه را با گله های نیروی سرکوبگر انتظامی و حراست پر کرده و دانشجویان را تهدید می کنند که بیش از سه نفر نباید تجمع کنند.
سرکردگان نظام در وحشت از ادامه اعتراضات و تظاهرات دانشجویان و مردم، از اولین ساعات صبح سه شنبه ۱۱ دی ۹۷ نیروهای سرکوبگر انتظامی را در اطراف دانشگاه علوم و تحقیقات از جمله در مقابل بیمارستان فرهیختگان علوم تحقیقات مستقر کرده است.
اما دانشجویان به تشبثات وقعی ننهاده و درمحل وقوع سانحه حضور یافته و گل گذاری کردند.

اعتراض دانشجویان و سراسیمه گی نظام
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید