فشارو تهدیدمضاعف بردانشجویان باعنوان تخلفات مجازی !

0
413
فشارو تهدیددانشجویان
فشارو تهدیددانشجویان باعنوان تخلفات مجازی گامی درجهت کره شمالی شدن!

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۷-فشارو تهدید مضاعف بردانشجویان باعنوان تخلفات مجازی !!

فشارو تهدید مضاعف بردانشجویان باعنوان تخلفات مجازی !
درروز۶ اردیبهشت ۹۸ مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان نظام گفت: رسیدگی و برخورد با تخلفات دانشجویان در فضای مجازی به اصلاحات آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، اضافه شد.تخلفات را اما گذاشتن عکس های اخلاقی ؛ مرتکب شدن کارهای غیر اخلاقی و انتشار تصاویر درکانالهای اطلاع رسانی خواندند.

اما واقعیت چیست؟
باتوجه به شرایط انفجاری در دانشگاه ها ؛ حاکمان تهران درهراس ازاوج گیری های قیام با محدود کردن دانشجویان و فشارهای امنیتی می خواهند مانع هرگونه اعتراض و تجمعی بشوند .
دراین زمینه به گفته های دانشجوی می نشینیم:
یک دانشجو در فضای مجازی نوشته:برام سواله دانشجویان که هسته اصلی هر جنبش اعتراضی تو ایران بودند و باید برای ازادی دانشجویان زندانی تظاهرات میکردند حالا چگونه بدون هیچ مقاوتی اجازه سرکشی دانشگاه به حریم شخصی گوشی خودشون رو میدند.
دانشجوی دیگری با هشتک دانشگاه حکومتی نوشته است
گامی دیگر در مسیر کره شمالی شدن!
این مدل قانونگذاری فقط از دشمنان ایرانیان بر می آید.
احتمالا به دانشجویی که دانشجوی خطا کاری را معرفی کند هم نمره هدیه می شود.
دانشگاه فقط مکانی برای علم آموزی است.
زندگی خصوصی افراد به خودشان مربوط است!

سرکوب فعالان دانشجویی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید