فشاروتهدید دانشگاه آزاد واحد مشهد به دانشجویان در امور مالی

0
785
فشاروتهدید دانشگاه آزاد واحد مشهد
فشاروتهدید دانشگاه آزاد واحد مشهد به دانشجویان در امور مالی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۵-فشاروتهدید دانشگاه آزاد واحد مشهد به دانشجویان در امور مالی

فشاروتهدید دانشگاه آزاد واحد مشهد به دانشجویان در امور مالی
اخیرا دانشگاه آزاد واحد مشهد دانشجویان را تهدید به پرداخت بدهی هایشان کرده است و اسامی دانشجویان را از لیست درس پزشکی حذف کرده است.
این دانشگاه دانشجویان را بصورت پیغامی و هم بصورت کلامی تهدید می کند.
دانشگاه آزادی که با شهریه های بالا و گزاف جیب دانشجو و خانواده اش را خالی می کند اینگونه با تحت فشار قراردادن دانشجویان آرامش و آسودگی خیال را از آنان سلب می کند ضمن اینکه حذف اسامی از دانشجویان ازلیست دروس یکی از ظالمانه ترین و ضدبشری ترین اعمال حاکم بر دانشگاه های ایران و کل جامعه است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید