فشارعلیه دانشجویان دگراندیش قومیتها ومذاهب دردانشگاههای ایران بیدادمی کند

0
511
فشارعلیه دانشجویان دگراندیش قومیتها
فشارعلیه دانشجویان دگراندیش قومیتها ومذاهب دردانشگاههای ایران بیدادمی کند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۷-فشارعلیه دانشجویان دگراندیش قومیتها و مذاهب دردانشگاههای ایران بیداد می کند

همچنان که شاهد بودیم درروز ۵ خرداد ۹۷ دانشجویان دانشگاه آزاد زاهدان در اعتراض علیه تبیعض و توهین های قومی نژادی که نسبت به مردم بلوچ صورت گرفت کلاسهای درس را ترک کرده و به خیابانها آمدند .
مردم کوچه وخیابان نیز ازاین حرکت دانشجویان حمایت کرده و هصدا بادانشجویان فریاد می زنند
نترسید نترسید ماهمه باهم هستیم
آنان پلاکاردهایی دردست داشتند که روی آن نوشته بودند :
نه به توهین قومیتی و مذهبی.
اما منشا کجاست ؟
اما منشا اصلی این تبعیض و تفرقه کسی به جز سردمداران این نظام ضد مردمی نیست .
واقعیت این است که فشار علیه دانشجویان دگر اندیش ؛ قومیتها و مذاهب مختلف اجزاء ملت ایران در دانشگاهها بیداد میکند.
این بخشی از دیدگاه های فاشیزم دینی است .
این فشارها را ما در بین آحاد اقشار اجتماعی شاهدهستیم .
فشار برروی دارویش
فشار برروی بهاییها
فشار برروی هموطنان عرب بلوچ ؛ ترک ؛‌ فارس ووو
یک روز دانشجوی بهایی اخراج می شود
یک روز دانشجویی که پدرش از دراویش گنابادی است اخراج می شود
یک روز دانشجویی بخاطر عقایدش و بخاطر نوشتن یک مقاله اخراج می شود
اما یک واقعیت انکار ناپذیر وجود دارد که برای این رژیم اصلا فرقی ندارد که مردم و افراد متعلق به کدام قوم و مذهب هستند
واقعیت این است که دریک کلام هرگونه صدایی که ضد ولایت فقیه باشد در این نظام مطرود است
هرگونه صدای حق طلبانه را خفه می کند .
تنها شکنجه گران وغارتگران که ازراس تا ذیل این نظام را پوشش می دهند حق همه کار دارند وتمام دارایی های این کشور از آن آنان است .
دانشجویان شجاع زاهدانی در فریادهایشان با تمام قوا فریاد زدند که هیچگونه تبعیض و توهین قومی را برنمی تابند ودر برابر این هتک حرمت می ایستند.
همچنانکه دانشجویان درقیام سراسری دیماه گفتند اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا .
این شعار بسیار جامع می گوید دانشجویان دیگر این نظام را درهرشکل و رنگ ولعابی نخواهند پذیرفت وتنها آزادی خواستگاه آنان است .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید