فریادهای یک استاد دانشگاه : زندانهای شما پراز زندانی سیاسی و اندیشمند است

0
1012

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۶-فریادهای یک استاد دانشگاه : زندانهای شما پراز زندانی سیاسی و اندیشمند است

فریادهای یک استاد دانشگاه : زندانهای شما پراز زندانی سیاسی و اندیشمند است
این کلیپ توسط استاد دانشگاه مشهد آقای دکتر کمال جعفری یزدی پرشده است این استاد که مدتها در زندان زندان و حشتناک وکیل آباد مشهد زندانی بوده آمادگی خود را برای مبارزه با ظلم و فساد و ستم اعلام میکند.
این زندانی با وثیقه ای ناجوانمردانه رها شده است.
آقای جعفری یزدی در بند شش/ یک زندانی بوده که آنجا بقول زندانیان آخر دنیا یا آخر جهنم است.

ولی امر مسلمین مگر شما نگفتید که یک زندانی منتقد ندارید؟
اینجور جنایت می کنید!
ما آماده ایم زندان برویم نابود بشویم
آماده ایم
خامنه ای مامورین بدنام اطلاعات ۹۹درصد مردم با شما مخالفند
بدانید که در لبه پرتگاه هستید
این رابدانید که از ننگین حکومت ازشما یاد خواهند کرد
بد کردید! بد کردید!

شایان ذکر است که این استاد زندانی در تاریخ مرداد ماه سال ۹۷ دستگیر و زندانی شده است و به مدت ۶ماه در زندان وکیل دربند شش/یک که زندانیان به این بند آخر جهنم میگویند.

قیام دانشجویان 

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید