فرهنگ و ادب-کورش کبیر بابل را فتح کرد

0
702
کورش کبیر بابل را فتح کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲- برج بابل۱۳اکتبر ۵۳۹ پیش از میلاد – ۲۱مهر1160پیش ازهجرت: کوروش اول بنیانگذار کشور ایران، بابل را که دولت آن از زمان نبوکدنزر دومNebuchadnezzar (بخت‌النصر) راه ستمگری را نسبت به مردم خود و ملل دیگر در پیش گرفته بود، متصرف شد. بابل شهری در جنوب عراق امروز بود و هم‌اکنون نیز هست (۸۰کیلومتری جنوب بغداد امروز و در کنار فرات)، و پایتخت دولتی بود که قلمرو آن تا مدیترانه ازجمله فلسطین امروز (جودا Judah) امتداد داشت. شهر بابل بارویی بسیار مستحکم داشت و طبق برخی نوشته‌ها تصرف آن ۱۶روز طول کشید.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید