فرهنگ و ادب- سالگرد درگذشت مائوتسه‌تونگ بنیانگذار جمهوری خلق چین

0
466
سالگرد درگذشت مائوتسه‌تونگ بنیانگذار جمهوری خلق چین

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۸-روز نهم سپتامبر سال ۱۹۷۶ مائوتسه‌تونگ بنیانگذار جمهوری خلق چین در ۸۲سالگی درگذشت.
مائو در ۱۸۹۳ در ایالت هونان در یک خانواده کشاورز به‌دنیا آمد. مائو در سال ۱۹۱۱ با یازده تن دیگر حزب کمونیست چین را در شانگهای بنا نهاد‌. او نیروی خود را اساساً متکی به‌کشاورزان و در وهله بعد کارگران قرار داد و مبارزه‌ مسلحانه را از روستا و با حمایت دهقانان آغاز کرد. مائو سرانجام موفق شد در اکتبر سال ۱۹۴۹ جمهوری خلق چین را بنا نهد. یکی از معروفترین کارهای مائو در چین، راهپیمایی طولانی ۹۷۰۰ کیلومتری بود که در سالهای ۱۹۳۵و۱۹۳۶ انجام داد و بذر انقلاب چین را در این مسیر طولانی درمیان مردم کاشت. مائو همچنین تفسیری از مارکسیم ارائه داد که به ‌مائوئیسم یا ”اندیشه مائو“ معروف شد. مائو در بسیاری از سیاستهای داخلی و بین‌المللی، نظرگاههای متفاوتی در مقابل اتحادشوروی سابق ارا‌ئه کرد. وی که آنها را به ‌تجدیدنظرطلبی متهم می‌کرد، به‌رقیب ایدئولوژیکی قدرتمندی در برابراردوگاه شوروی تبدیل شد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید