فرهنگ و ادب -سالگرد درگذشت قهرمان استقلال کشور آرژانتین

0
783
سالگرد درگذشت قهرمان استقلال کشور آرژانتین

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۲۷-روز ۱۷اوت سال ۱۸۵۰ خوزه سن مارتین قهرمان استقلال آرژانتین درگذشت. خوزه سن مارتین در جوانی به‌ اسپانیا رفت و در ارتش این کشور به‌افسری رسید. در همانجا، اندیشه ‌استقلال آرژانتین و سایر سرزمینهای تحت سلطه اسپانیا در قاره آمریکا در او تقویت شد. او بامشاهده‌ ضعف اسپانیا در جنگ با ناپلئون به ‌آرژانتین بازگشت و باایجاد یک هنگ نظامی برای دولت محلی، به‌مبارزه برای استقلال آرژانتین همت گمارد.سایر آزادیخواهان آرژانتین نیز به‌وی پیوستند و سرانجام موفق شدند استقلال کشورشان را به‌دست آورند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید