فرهنگ وادب – خاموش شدن استاد ابوالحسن صبا موسیقی دان ایرانی

0
643
خاموش شدن استاد ابوالحسن صبا موسیقی دان ایرانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۸-

۱۸آذر ۱۳۳۶ – ۹دسامبر۱۹۵۷:
ابوالحسن صبا ، در سال ۱۲۸۱متولد شد. او از جوانی نزد استادان بزرگ موسیقی ایرانی همچون درویشخان به فراگیری ونواختن آلات مختلف موسیقی پرداخت.
استاد صبا از مدرسه موسیقی علینقی وزیری فارغ التحصیل شد ؛ وی مسلط به نواختن ضرب ؛ نی، سه‌تار، سنتور، فلوت، تار، کمانچه و ویولن بود ؛ ابولحسن صبا برای موسیقی ایرانی زحمات زیادی کشید و خدمات شایانی داشت .

استادصبا، ضرب، نی، سه‌تار، سنتور، فلوت، تار، کمانچه و ویولن رابخوبی می‌نواخت.
او ویولن را بطور جدی به‌خدمت موسیقی ایرانی در آورد و موفق شد همه زیر و بمها و ریزه کاریهای موسیقی میهنمان را با ویولن اجرا کند و ردیف دستگاههای ایرانی را برای این ساز بنویسد.صبا، شاگردان بسیاری تربیت کرد که برخی از آنها خود در زمره استادان موسیقی ایرانی درآمدند.
استاد صبا نوشته های زیادی در زمینه موسیقی داردکه همواره مورد توجه هنردوستان وهنرجویان موسیقی است ؛استاد صبا هنرمند برجسته ایرانی درسن ۵۵ سالگی درگذشت .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید