فرهنگ وادب – ایندیرا گاندی، نخست‌وزیر هند ترور شد

0
713
ایندیرا گاندی، نخست‌وزیر هند ترور شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۹-۳۱اکتبر ۱۹۸۴ ـ ۹آبان۱۳۶۳:
ایندیرا گاندی در نوامبر ۱۹۱۷ به‌دنیا آمد. پدر او جواهر لعل ‌نهرو از سیاستمداران بزرگ هند و اولین نخست‌وزیر این کشور بود. ایندیرا گاندی در جوانی به‌خاطر مبارزه در راه استقلال وطنش به ‌زندان افتاد و پس از استقلال هند، برای چهار دوره نخست‌وزیری هندوستان را به‌عهده داشت. وی در دوران نخست‌وزیری با یک سلسله اقدامات رادیکال، بانکها و پاره‌یی از صنایع هند را ملی کرد و بسیاری از کمکهای مالی دولت را به ‌راجه‌ها و مهاراجه‌های هندی قطع کرد و از قدرت آنها کاست. در دوران پایانی نخست‌وزیری او، هند با بحرانهای متعددی نظیر سیل، قحطی، کسادی اقتصادی، طغیان‌های عشیره‌یی و جنبش‌های خواهان خودمختاری‌، به‌ویژه از جانب (سیکها) مواجه گردید. سرانجام در آبان ۱۳۶۳، دو تن از سیکهای افراطی او را به‌قتل رساندند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید