فرهنگیان زنجان دراعتراض به عدم تحویل خانه هایشان تجمع کردند

0
660
فرهنگیان زنجان
فرهنگیان زنجان دراعتراض به عدم تحویل خانه هایشان تجمع کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۴-فرهنگیان زنجان دراعتراض به عدم تحویل خانه هایشان تجمع کردند

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن فرهنگیان زنجان

روز پنج‌شنبه۳خردادماه۹۷ جمعی از متقاضیان مسکن فرهنگیان زنجان که از عدم تحویل خانه به آن‌ها پس از ۱۲سال از عقد قرارداد به ستوه‌ آمده‌اند، مقابل ساختمان قضاییه ‌آخوندی در این شهر تجمع کردند.

پروژه مسکن فرهنگیان زنجام از سال ۸۵ شروع شده است .

درمساحتی به ۴۴هزار و ۱۰۰متر مربع و۱۳۰هزار متر زیربنا قرار بوده است که در۱۶بلوک ساخته شود ؛ اما اکنون فقط چند بلوک تحویل داده شده و از تحویل بقیه بلوکها خودداری میکنند .

فرهنگیان می گفتند :‌ ما حدود ۱۳ سال پیش از طریق آموزش و پرورش برای این واحدها پول واریز کردیم.

ماهانه ۳۶۰هزار تومان قسط داده ایم اما هیچ خبری از خانه نیست .

گفتنی است که فرهنگیان و کارمندان آموزش وپروزش و آموزش عالی و کارکنان دانشگاهها همواره بخاطر وضعیت بدمعیشتی اعتراض کرده اند اما هیچ پاسخگویی برای تضادهایشان نبوده است.

درمشهد نیزکارکنان دانشگاه مشهد به علت حقوقهای معوقه روز ۳ خرداد تجمع اعتراضی داشتند.

بیشتر بدانیم:

فرهنگیان ومعلمان از اقشار زحمتکش اجتماعی هستند که ارزش کارشان در رشد وآینده یک کشور بارز می شود زیراکه انرژی خودرا برای آموزش و پرورش نسل های یک میهن می گذارند

اما درایران تحت ستم ملایان آنان نیز مانند دانشجویان ؛ کارگران ؛ اساتید ؛ کشاورزان درشرایط بد معیشتی وزیستی قراردارند و حقوق شان پایمال شده است

تنها راه رسیدن به خواسته ها همانااتحاد وهمبستگی و گسترده کردن اعتراضات است .

فرهنگیان زنجان دراعتراض به عدم تحویل خانه هایشان تجمع کردند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید