فرهنگیان استان زنجان خواستار تحویل دادن خانه هایشان شدند

0
725
فرهنگیان استان زنجان
فرهنگیان استان زنجان خواستار تحویل دادن خانه هایشان شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۵-فرهنگیان استان زنجان خواستار تحویل دادن خانه هایشان شدند

فرهنگیان استان زنجان خواستار تحویل دادن خانه هایشان شدند
تجمع فرهنگیان زنجان در مقابل استانداری این شهر
روز پنجشنبه ۵بهمن ۹۶ فرهنگیان پروژه ۱۱۹۶واحدی پونک زنجان در اعتراض به عدم تحویلدهی خانه های خود پس از ۱۱ سال مقابل استانداری شهر زنجان
تجمع کردند
فرهنگیان در این تجمع خواستار تحویلد هی خانه های خود شدند

شایان ذکر است که فرهنگیان زحمتکش کشور در پروسه های مختلفی و درشهرهای دیگرهم همواره خواستار مطالبات خود بوده اند
مطالباتی چون حقوق های معوقه
پی گیری اختلاس صندوق ذخیر ه فرهنگیان
رسیدگی به بیمه های اجتماعی
ازدیاد دستمزد بخصوص برای دوران کهولت
از جمله این تجمعات ؛‌تجمعاتی است که در مقابل مجلس شورای اسلامی بارها صورت گرفته است .
اما نکته بسیار مهم وحائز اهمیت این است که تاکنون هیچ ارگان دولتی ورسمی این حاکمیت پاسخی به خواسته های این قشر زحمتکش نداده اند .
اکنون نیز فرهنگیان شریف شهر زنجان برای بدست آورد ن مطالبات خودشان دست به این تجمع اعتراضی زدند وتنها وتنها خواستار این هستند که خانه های شان را تحویل بگیرند.
همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان با اختلاسی غیر قابل تصور پاسخی به خواسته فرهنگیان دراین زمینه نداده است که پول این افراد چه شده است ؟

فرهنگیان استان زنجان خواستار تحویل دادن خانه هایشان شدند
فرهنگیان استان زنجان خواستار تحویل دادن خانه هایشان شدند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید