فرهاد شیخی دانشجوی حقوق دربین بازداشت شدگان روزجهانی کارگر

0
459
فرهاد شیخی دانشجوی حقوق
فرهاد شیخی دانشجوی حقوق دربین بازداشت شدگان روزجهانی کارگر

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۲-فرهاد شیخی دانشجوی حقوق دربین بازداشت شدگان روزجهانی کارگر

«فرهاد شیخی» و خانم «حسنی ویژه» از جمله بازداشت شدگان امروز مقابل مجلس هستند.ایران وایر ۱۱اردیبهشت ۹۸
فرهاد شیخی دانشجوی حقوق و فعال کارگری می گوید:حاکمان” سرمایه” ،حاکمان اختلاس،حاکمانی که فقر و گرسنگی و بیکاری و اعتیاد و تخریب محیط زیست را بر زندگی هشتاد میلیون نفر تحمیل کردند در یک اتحاد همیشه مقدسشان از دستگاه عدل و قضا گرفته تا وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و لباس شخصی ارگانهای دیگر دست بدست هم داده، ١٧ نفر مسلح را به خانه ای گسیل داشتند که جعفر عظیم زاده و پروین محمدی دبیر و نائب رییس “اتحادیه آزاد کارگران ایران” را باز داشت کنند.

؛ اتحادیه ای که تمام همّ و غمش نان و سفره کارگر و دغدغه ی طبقه تولید کننده ی ثروت اجتماعی را دارد که به حاشیه رانده شده اند و جعفر عظیم زاده ها،پروین محمدی ها و سایر فعالین دلسوز کارگری صدای رسای این طبقه ی عظیم اجتماعی بوده اند.جمله ی معروف ” با له کردن یک گل بهاری نمیشود مانع از آمدن بهار شد” داستان همین بازداشت کردن رهبران کارگری از جمله جعفر عظیم زاده و پروین محمدی است که فکر کرده اند با دستبند زدن به آنها میتوانند حرکت جنبش کارگری و خیزش بر حق کارگران به پیش را مانع شوند.

شایان ذکر است که در روز۱۱اردیبهشت درپی تجمعی در مقابل مجلس ارتجاع تعداد زیادی از دانشجویان کارگران و معلمان دستگیرشدند.
هراس نظام از اوج گیری قیام فشارو سرکوب را در ایران تشدید کرده است.

فراخوان به آزادی دستگیرشدگان روز جهانی کارگر
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید