فرشید تاجمیری،دانشجوی دانشکده فنی همدان دروضعیت نامشخصی قرار دارد

0
506
فرشید تاجمیری،دانشجوی دانشکده فنی
فرشید تاجمیری،دانشجوی دانشکده فنی همدان دروضعیت نامشخصی قرار دارد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۷-فرشید تاجمیری،دانشجوی دانشکده فنی همدان دروضعیت نامشخصی قرار دارد

فرشید تاجمیری،دانشجوی دانشکده فنی همدان دروضعیت نامشخصی قرار دارد

فرشید تاجمیری دانشجوی دانشکده فنی همدان مورخ ۹ دی‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد، روز گذشته خانواده تاجمیری از شرایط دشوار فرشید در زندان و وخامت جسمی او مطلع شدند. پیگیری های خانواده برای دریافت پاسخ مشخص از سرنوشت فرشید تاجمیری تاکنون بی نتیجه مانده است.

نزدیکان دانشجوی زندانی فرشید تاجمیری می گویند : “فرشید از زمان بازداشت اش تاکنون با خانواده خود تماسی نداشته است؛‌و این درحالی است که فردی باخانواده فرشید تماس گرفته و از وخیم بودن حال وی به خانواده اش گفته است .
بااین تماس به نگرانی خانوا ده فرشید تاجمیری افزوده شده است همین منبع به خانواده فرشید گفته :‌ درروز قبل اورا به بهانه بازجویی برده اند اما دیگر به سلول اش برنگشته است
علی‌رغم پیگیری های خانواده و نزدیکان آقای تاجمیری، تلاش آنان به نتیجه نرسیده و تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل و سرنوشت این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
شایان ذکراست که ارگانهای حکومتی اعلام کرده اند در اعتراضات اخیر بیش از ۱۰۲ دانشجوی جزو دستگیرشدگان بوده اند ؛ تعدادی از این دانشجویان درزندان اوین تهران بسرمی برند .
لازم به ذکر است که خانواده های خیلی ازدانشجویان از بدو دستگیری فرزندانشان در مقابل زندان اوین تحصن وتجمع اعتراضی برقرارکردند همچنین دراویش گنابادی نیز از بازداشتی ها بودند که تعدادی از آنان با قرار وثیقه آزاد شدند.
اما نکته بسیار مهم اینکه وزارت علوم نسب به دستگیری دانشجویان هیچ اقدام عملی نکرده است وتعداد زیادی از این دانشجویان از منازل خودشان دستگیر شده اند و تاکنون خبری از آنان نیست.

فرشید تاجمیری،دانشجوی دانشکده فنی همدان دروضعیت نامشخصی قرار دارد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید