فرزند معلم اخراجی به علت فقر از ادامه تحصیل بازمانده است

0
783
فرزند معلم اخراجی
فرزند معلم اخراجی به علت فقر از ادامه تحصیل بازمانده است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۲۹-فرزند معلم اخراجی به علت فقر از ادامه تحصیل بازمانده است

تجمع اعتراضی معلمان شهر سنندج مقابل استانداری
روز یکشنبه۲۹ بهمن ۹۶ معلمان اخراجی سال های ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ سنندجی در هوای بارانی جلوی استانداری کردستان برای گرفتن مطالباتشان دست به تجمع زدند.
این معلمان که به اتهامات واهی از کار برکنار شده اند خواستار بازگشت به کار و گرفتن مطالباتشان در طول این سالیان هستند که درحق شان ستم روا داشته شده است
وسوالشان این است که به چه گناهی اخراج شده اند
این معلمان پلاکاردهایی دردست داشتند که روی آن این شعارها نوشته شده بود :
فرزند معلم اخراجی به علت فقر از ادامه تحصیل بازمانده است
تجمع اخرای سال ۵۹
به حرفهای معلم اخراجی گوش کنید
شایان ذکر است که این معلمان اخراجی در روز چهارشنبه ۲۵بهمن ماه سال جاری نیز با تجمع مقابل استانداری رژیم خواستار رسیدگی به خواسته های خود شدند.
معلمان معترض خواستار پرداخت حقوق معوقه، رفع تبعیض در حوزه کاری، رسمی شدن معلمان حق التدریسی و بازگشت به کار معلمان اخراجی شدند.
معلمان از زحمتکش ترین اقشار اجتماعی هستند که باید بیشترین امکانات وتسهیلات رفاهی را دارا باشند زیرا که نسل های آینده کشور را باید تربیت کنند اما درایران تحت حاکمیت ظلم واستبداد این قشر ازمحرومترین وتحت فشارترین اقشار می باشند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید