فراخوان سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ایران برای پیوستن به همسر رضاشهابی

0
722
فراخوان سید هاشم خواستار
فراخوان سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ایران برای پیوستن به همسر رضاشهابی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۴-فراخوان سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ایران برای پیوستن به همسر رضاشهابی
فراخوان هاشم خواستار برای پیوستن به همسر رضا شهابی «برای رساندن صدای اعتراضش بگوش حاکمان» /سه شنبه ۵ دی ساعت ۱۰ صبح مقابل وزارت کار
سید هاشم خواستار در فراخوانی از مردم درخواست کرد تا به همسر رضا شهابی «برای رساندن صدای اعتراضش بگوش حاکمان» بپیوندند.
هاشم خواستار در فراخوان خود گفت: آهای مردم قهرمان تهران وحومه، کارگران، معلمان، پرستاران، ارتشی های با غیرت و غیر وابسته، بازاریان شریف و وطن پرست، دانشجویان و … همسر کارگر زندانی رضا شهابی خانم ربابه رضایی را تنها نگذارید. نشان دهید که ما همه اعضای یک پیکریم.
?متن فراخوان هاشم خواستار به شرح زیر است:?
آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب (زندان )دارد می سپارد جان
آهای حاکمان که به دروغ خدا خدا میکنید!! خدا از رفتار و کردار شما با ملت ایران بیزار است. چگونه خدا دوست دارد که کشور با این همه ثروت های خدا دادی در فقر و بیکاری و تورم واعتیاد و طلاق و کودکان کار وکودکان خیابانی ومردان و زنان کارتن خواب و گورخواب و کولبر و… باشد !!؟؟ چوب خدا صدا ندارد، بترسید از آن روزیکه این ملت به حرکت در بیاید،شما بهتر از ملت میدانید که چطور پرونده های سنگینی از جنایت و خیانت دارید! آن روز برای شما قیامت است.
دیگر ملت فهمیده که شما خیال شبانی نداشته بل گرگانی بودید در لباس میش!!. استبداد و دیکتاتوری شما برای ملت عریان و شناخته شده است.
چرا رضا شهابی کارگر سندیکایی اتوبوسرانی تهران را که شش سال حبسش را کشیده و تا کنون دوبار سکته کرده و پزشک نوشته که تحمل حبس نداشته و باید در بیرون از زندان معالجه شود را آزاد نمیکنید؟!
خانم ربابه ی رضایی همسر آقای شهابی فردا سه شنبه ۵ دی ماه۹۶ ساعت ۱۰ صبح در جلو وزارت کار میخواهد اعتراضش را بگوش حاکمان برساند.
آهای مردم قهرمان تهران وحومه، کارگران، معلمان، پرستاران، ارتشی های با غیرت و غیر وابسته، بازاریان شریف و وطن پرست، دانشجویان و … همسر کارگر زندانی رضا شهابی خانم ربابه رضایی را تنها نگذارید. نشان دهید که ما همه اعضای یک پیکریم.
دست یکایک شما را از راه دور ، از شهر مشهد به گرمی قلب و تن تب دار رضا شهابی و همه زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندانهای کشور میفشارم.
سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ایران / ۴ دی ماه ۹۶
فراخوان سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ایران برای پیوستن به همسر رضاشهابی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید