فراخوان جمعی از فرهنگیان اصفهان به عدم حضور در کلاس ها ی درس

0
664
فراخوان جمعی از فرهنگیان اصفهان به عدم حضور در کلاس ها ی درس
فراخوان جمعی از فرهنگیان اصفهان به عدم حضور در کلاس ها ی درس

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۱۱-فراخوان جمعی از فرهنگیان اصفهان به عدم حضور در کلاس ها ی درس

فراخوان جمعی از فرهنگیان اصفهان به عدم حضور در کلاس ها ی درس
فراخوان به همراهی با اعتصاب
خودداری از حضور در کلاس های درس و مخصوصا کلاس های درس غیر موظف در واکنش به عملی نشدن وعده های مکرر پرداخت اضافه کار رو به گسترش است.
روز دوشنبه ۸ فروردین از ترک محل کار از سوی معلمان مناطق مختلف استان اردبیل خبر رسیده است.
امروز شنبه ۱۱ فروردین فراخوان زیر در کمپین سراسری مطالبات فرهنگیان منتشر شده است:
ما جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته مناطق زرین شهر،
فولاد شهر
و نواحی ۳ و ۴ اصفهان بدلیل عدم پرداخت حق التدریس از ۱۴ فروردین کلاس نمیرویم.

بیشتر بدانیم:
شایان ذکر است که فرهنگیان شاغل درطی سال گذشته ده ها بار در مقابل مجلس تجمع کرده و خواهان مطالبات خود بودند اما هیچ پاسخ درستی در راستای این حرکت خود نگرفتند و مسئولین جمهوری اسلامی حتی از کلامی پاسخ کوتاهی کردند .
فرهنگیان کشور با وجودیکه یکی ازاقشار بسیا ر مهم وتعیین کننده درکشور هستند و حضورشان برای رشد و تحول یک جامعه حیاتی می باشد اما از حداقل های امتیاز و معشیت مناسب برخوردار نیستند .
درسال ۹۶ شهرهای خمین ؛ آغاجاری ؛ اصفهان ؛ قم ؛ میانکوه ؛ ارزوییه درکرمان فراخوان به اعتصاب و عدم شرکت درکلاس داده اند .
زیرا که به خواسته ها و مطلباتشان پاسخی داده نشده است .
بسیار روشن است که تنها راه گرفتن حق وحقوق واقعی مردم اعتراض کردن و تجمع و اتحاد است ؛ که میتوان به اهداف واقعی و مردمی دست یافت.

فراخوان جمعی از فرهنگیان اصفهان به عدم حضور در کلاس ها ی درس
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید