فراخوان به تجمع بازنشستگان کشوری و لشگری برای دستیابی به خواسته های برحق خود

0
595
فراخوان به تجمع
فراخوان به تجمع بازنشستگان کشوری و لشگری برای دستیابی به خواسته های برحق خود

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۹-فراخوان به تجمع بازنشستگان کشوری و لشگری برای دستیابی به خواسته های برحق خود

فراخوان به تجمع بازنشستگان کشوری و لشگری برای دستیابی به خواسته های برحق خود
بازنشستگان کشوری، لشگری، تامین اجتماعی، فولاد، ذوب آهن و… هم چنان به خواسته های خود دست نیافته اند و برای دستیابی به حقوقشان بار دیگر به عرصه خیابان می آیند و پیگیر افزایش دستمزد و برون رفت از خط فقر، درمانی شایسته یک انسان، اجرای قوانین معوقه، روشن شدن وضعیت صندوقها و… خواهند بود.
زمان: یکشنبه ۸ بهمن ساعت ۱۰ صبح
مکان: مجلس در تهران

بازنشستگان ایران محروم از حق اصلی خود
بازنشتگان ازاقشاری هستند که فقر ویران گر باعث ضربات شدیدی به کرامت شان شده است آنان با زحمات زیادی درطی سالیان متمادی وبا رنج و زحمت فراوان در عرصه ها ی مختلف عمر خود را سپری کرده اند اما در دوران پیری وکهولت ازکمترین تسهیلات برخورد ار نیستند دستمزدهای آنان نه تنها افزایش نیافته است بلکه از حقوقی هم که باید در دوران بازنشستگی برخورد ار باشند نیز محرومند خیلی از آنان درمورد صندوقهای ذخیره مانند صندوق ذخیره فرهنگیان به هیچ پاسخی نرسیدند
فرهنگیان بازنشسته در پی گیری هایی که از صندوق ذخیره فرهنگیان کردند تنها پاسخی که گرفتند این بود که دراین صندوق دزدی کلانی شده است و مسئول این دزدی نیز ازکشور خارج شده است و آخر الامر چیزی که برای فرهنگیان زحمت کش مانده عمری سپری شده و حق پایمال شده است ؛ بنابراین آنان تنها چاره را فریاد زدن برسر ستم کاران دیده و یکبار دیگر با صدای رسا حق خود را مطالبه خواهند کرد

و ا زحق خود دست برنمی دارند
فراخوان به تجمع بازنشستگان کشوری و لشگری برای دستیابی به خواسته های برحق خود
فراخوان به تجمع بازنشستگان کشوری و لشگری برای دستیابی به خواسته های برحق خود

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید