فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی بالغ بر ۳۶ درصدند

0
882
فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی
فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی بالغ بر ۳۶ درصدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲۵-فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی بالغ بر ۳۶ درصدند

گزارش مرکز آمار حاکی است ، طی سال های اخیر سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کل بیکاران رو به افزایش بوده و طی ۱۵ سال اخیر این سهم ۴ برابر شده است. بنابه آمار خود رژیم از ۳۲۵۸۰۰۰ بیکار براساس سرشماری سال ۹۵؛ ۳۶ درصد بیکاران را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند یعنی عدد قریب به یک میلیون و دویست هزار.

فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی درسالهای اخیر معضلی برای جامعه

بمب نرخ بیکاری در قشر جوان و دانش آموختگان به انفجار نزدیک شده است و مطابق با آمار ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ، نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده از ۳۵درصد هم گذشت

زمانی افراد باتحصیلات بالاتر شانس بهتری برای  حضور دربازار کا ر داشتند ؛ اما درحال حاضرنگرانی  جوانان تحصیلکرده؛  تازه بعد ازپایان تحصیل آغاز میشود و این خود منجر به  افسردگی هایی دربین قشر جوان وتحصیلکرده ایجاد کرده است .

اما ریشه بیکاری فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی درکشوری مانند ایران وبخصوص جوانان تحصیلکرده علتی به جز چپاول وغارت سران حکومت و سیاستهای غلط استخدامی ندارد.

شایان ذکر است که درهفته های اخیر دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان بدلیل سیاستهای  ضد قانون استخدامی کشور ی اعتراضات گسترده ای داشتند و ازاول آبانماه ازرفتن به کلاسهای درس خودداری کردند زیرا وزارت نفت قول استخدام به همه دانشجویان داده بود اما زیر همه این قولها زد دانشجویان هم تارسیدن به خواسته های خود به اعتراضات خود ادامه دادند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید