علی اکبر باغانی معلم تبعیدی پیامی برای معلمان بازداشت شده ارسال کرد

0
603
علی اکبر باغانی معلم تبعیدی
علی اکبر باغانی معلم تبعیدی پیامی برای معلمان بازداشت شده داد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۲۲-علی اکبر باغانی معلم تبعیدی پیامی برای معلمان بازداشت شده داد

پیام معلم تبعیدی علی اکبر باغانی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران درباره بازداشت و برخورد با معلمان

سلام یاران

  امروز دولت روحانی مانند دولتهای قبل از خود ننگی بزرگ از خود به جا گذاشت و در تهران و دیگر شهرهای بزرگ وکوچک کشور معلمان این شیر زنان و راد مردان کانونهای صنفی و اعضای شورای هماهنگی را چنان بی شرمانه مورد حمله قرارداد که روی دولت تمام دیکتاتور نیز سفید گردید.

هیتلر هم این جنایات را درمورد معلمان خود بکار نگرفت او معلمان را ازجنگ معاف و در بازسازی آلمان از آنها کمک گرفت و معلمان آلمان امروزی را ساختند اما با کمال تاسف درهمه دولت های حتی دولت خاتمی معلمان رادر میدان پاستور و در مقابل کوفی عنان ناجوانمردان کتک زدند و تعداد زیادی از معلمان و کانونی ها بازداشت شدند. بهشتی و ذاتی و معارفی درسال ۸۳ بازداشت شده بودند درسال۸۵ نیز تعداد ۵ هزار معلم و همه اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران باز داشت که دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران و دبیرکل سازمان معلمان نیز همراه آنان بودند دولت احمدی نژاد و قاضی مرتضوی بیشترین بی شرمی را برای زندانی کردن وشکنجه معلمان بکارگرفته و احکام سنگینی برای اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران و معلمان دیگر صادر کردند ودردولت روحانی بیشترین زندانی معلم وکانونی ازجمله باغانی بهشتی عبدی بداقی اسدی باقری عمرانی و ده ها فعال صنفی دیگر در شهرستانها و اقای محمد حبیبی از تهران بوده و امروز ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۷شاهد سخت ترین نوع بازداشت عزیزان فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان وحبیبی بداقی از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان ایران و آقایان زولفی عابدینی حسینی حسن پوره گرامی غلامی خانم عالیه اقدام دوست هستیم

براستی شباهت زیادی بین همه دولت های اصلاح طلبان واصول گرایان در سرکوب و بازداشت و تبعید و زندانی کردن معلمان و اعضای شورای هماهنگی وکانون های صنفی وجوددارد.

علی اکبر باغانی معلم تبعیدی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید