علمی-سیاره ”نپتون“ کشف شد

0
653
سیاره ”نپتون“ کشف شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲-یوهان گفرید گال، کاشف سیاره نپتون

۲۳سپتامبر ۱۸۴۶ -۱ مهر۱۲۴۵: دانشمند آلمانی ”یوهان گفرید گال“ سیاره ”نپتون“ که در منظومه شمسی دورترین فاصله را از زمین دارد، کشف کرد. سطح نپتون از انواع گاز و بخار پوشیده شده و نزدیک به هر ۱۶۵سال یک بار خورشید را دور می‌زند و دارای هشت قمر است. روزهای نپتون ۱۵ساعت و ۴۸دقیقه است. در سطح این سیاره لکه‌های بزرگ دیده می‌شود. به احتمال زیاد هسته آن و نیز قسمت زیر پوسته گازی، جامد است. نپتون را نمی‌توان با چشم غیرمسلح دید.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید