علت افت تحصیلی دانش آموزان ایرانی تنها وتنها فقر و حاکمیت چپاولگرانه است

0
1048
افت تحصیلی
علت افت تحصیلی دانش آموزان ایرانی تنها وتنها فقر و حاکمیت چپاولگرانه است

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۲۳-علت افت تحصیلی دانش آموزان ایرانی تنها وتنها فقر و حاکمیت چپاولگرانه است

افت تحصیلی یعنی اینکه یک پایه تحصیلی باید تکرار شود .
افت تحصیلی یعنی دانش آموز نسبت به ماه ها یا سالهای قبل ؛ در نمراتش سیر نزولی داشته باشد .
افت تحصیلی به هر گونه کمبود و ضعف در سواد آموزی اطلاق میشود اما اگر بخواهیم بطور خاص تری این پدیده را ارزیابی کنیم باید گفت :
– اهداف آموزش شکست خورده است
-نابسامانی در فرآیند یاد دهی -یادگیری
-ناکامی های تحصیلی به شکل گریز از مدرسه که بصورت مردود شدن و ترک تحصیل خودش را بروز میدهد
دلایل افت تحصیلی چیست ؟
-فقر مالی و اقتصادی
-نداشتن محیط مناسب تحصیل منظور محلی که بتوان در آنجا ازهمه امکانات آموزشی برخوردار بود (فضای آموزشی غیر استاندارد)
-اختلافات خانوادگی که منجربه نارسایی های عاطفی و جسمی میشود
– شیوه تدریس معلم
-برنامه ای درسی که مناسب با روحیات و خواستگاه کودکان ونوجوانان نداشته باشد
-کمبود معلم مجرب
-نداشتن انگیزه تحصیل بدلیل وضعیت اقتصادی کشور مانند بیکاری
-تبعیض
حالا بااین تعاریف بسیار مختصر سوال اینجاست که آیا دانش آموزان ایرانی در گزینه های فوق بدون مشکل هستند و همه مسایلشان حل است ؟
بهتراست نگاهی به مدارس کشور درمناطق مختلف بیاندازیم :
درتهران که پایتخت محسوب میشود طبق آمار داده شد از سوی ارگانهای دولتی ؛بیش از ۱۰۰۰مدرسه وجود داردکه باید تخریب شود و ازامکانات کامل و مکفی برای دانش آموزان برخوردار نیست

درسیستان وبلوچستان دانش آموزان برای رفتن به مدرسه باید حداقل ۲۰کیلومتر را بپیمایند تا به مدرسه برسند

درمدارس مشکل سرمایش و گرمایش دانش آموزان حل نیست ( دربسیاری ازمدارس بدلیل نداشتن گرمایش آتش سوزیهای اساسی انجام شد و ضایعات جدی برای دانش آموزان داشت مانند آتش سوزی مدرسه دخترانه شین آباد در پیرانشهر که تعداد زیادی ازاین دختران دانش آموز سوختند و هنوزهم درمان نشده اند )
فقر
فقری خانماسوز که برایران حاکم است اصلی ترین علت ترک تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان است درخانواده ای که پدر خانواده بیش از ۲سال است ؛ حقوق دریافت نکرده چگونه می تواند پاسخ گوی خواسته های فرزندش باشد
در شهرهای مختلف و درروستاهای دور افتاده به علت نداشتن مدرسه برای دختران و پسران بصورت جداگانه خیلی ازخانواده ها از فرستادن دخترانشان به مدرسه سر بازمی زنند وعملا منجر به ترک تحصیل دختران میشود
پسران راهم بدلیل اینکه پولی برای خرج تحصیل اش ندارند ازمدرسه رفتن باز میدارند .
غارت وچپاول حاکم بر آموزش وپرورش
درخیلی از مناطقی که بودجه برای تعمیرات و امکانات درنظر گرفته میشود بطور کامل دراختیار نیازهای آموزشی و پرورشی قرار نمیگیرد و بین مدیران بسیجی و اطلاعاتی دزد ؛همه چیز به یغما میرود و درنهایت پولی برای رسیدگی به مدرسه و خواسته های آموزشی نمی ماند .
وقتی صحبت ا زافت تحصیلی میشود بجای تئوری بافی و گشتن بدنبال علل روانی و جغرافیایی و هوش واستعداد کودکان بدنبال علل اصلی این افت تحصیلی باید گشت ؛مشکل هوش دانش آموزنیست !
همه کودکان ایران باهوش اند
علت اصلی افت تحصیلی درایران حاکمیتی غارتگر و چپاولگری است که درطی چهل سال حکومت ننگین تنها وتنها اموال و دارایی های مردم را به یغما برده است
آموزش و پرورش درکشور اگر رایگان باشد هرگز افت تحصیلی نخواهد بود زیرا که اصلی ترین مشکل والدین نداشتن امکانات کافی برای هزینه های تحصیلی کودکان شان است
بدرستی که دانش آموزان و دانشجویان وهمه اقشار مردم در قیامهای سراسری دیماه یک حرف داشتند :
سرنگونی تام وتمام این حکومت جنایتکار و غارتگر و این درشعارهای :
مرگ بردیکتاتور و
مرگ بر خامنه ای طنین افکن بود .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید