عده ای ازدانشجویان نسبت به وضعیت معیشتی کارگران تجمع کردند

0
600
عده ای ازدانشجویان نسبت به وضعیت معیشتی کارگران تجمع کردند
عده ای ازدانشجویان نسبت به وضعیت معیشتی کارگران تجمع کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۳-عده ای ازدانشجویان نسبت به وضعیت معیشتی کارگران تجمع کردند

عده ای ازدانشجویان نسبت به وضعیت معیشتی کارگران تجمع کردند

تجمع دانشجویان در اعتراض به وضعیت اسفناک کارگران

چهار‌شنبه۱۲اردیبهشت‌ماه۹۷ جمعی از دانشجویان در اعتراض به وضعیت اسفناک کارگران مقابل وزارت کار کابینه روحانی در تهران دست به تجمع زدند.

دانشجویان در دستان خود پلاکاردهایی داشتند که روی آن‌ها نوشته بود:

«آمریکارو رها کن فکری به حال ما کن»

و «آنان که در خانه شاهانه‌اند از درد ملت همه بیگانه‌اند»

و «نه به تشکل‌های سوری و دروغین کارگری»

و «خانه کارگر علیه کارگر»

و «ایجاد تشکل‌های صنفی و آزاد حق کارگران».

با این تجمع دانشجویان نشان دادند که همراه و همسو باکارگران وزحمتکشان حق آنان را که حق تمامی اقشار است را فریاد می زنند.

گفتنی است که دانشجویان دانشگاه پیام نور بانه ومریوان نیز درحمایت از کارگران و بازاریان حمایت خود را اعلام کردند

گفتنی است که :

بررسی تاریخچه جنبش دانشجویی بروشنی نشان میدهد که چه در دوره اختناق ستمشاهی و چه امروز که فریاد آزادیخواهی دانشجو با سرکوب حکومت روبروست،

 دانشجویان مبارز میهن ما به مثابه قشرآگاهی که خود را در قبال درد و رنج های زحمتکشان مهین اش مسئول میداند، نشان داده اند که صدای مظلومان و محرومان بوده اند و در این مسیر حاضرند که همه قیمت را بپردازند.

 خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید