عاطفه رنگ ریزو ندا ناجی دو دانشجوی بازداشت شده در بند ۲۰۹ اوین

0
677
عاطفه رنگ ریزو ندا ناجی دو دانشجوی بازداشت شده
عاطفه رنگ ریزو ندا ناجی دو دانشجوی بازداشت شده در بند ۲۰۹ اوین

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۶-عاطفه رنگ ریزو ندا ناجی دو دانشجوی بازداشت شده در بند ۲۰۹ اوین

عاطفه رنگ ریزو ندا ناجی دو دانشجوی بازداشت شده در بند ۲۰۹ اوین
در روز ۱۱اردیبهشت ۹۸ دانشجویان زیادی در میدان بهارستان دستگیرشدند این دانشجویان دربزرگداشت روزجهانی کارگر همراه با کارگران و معلمان گرد آمده بودند تا مطالبات برحق شان را خواستار شوند.دربین این بازداشت شدگان ندا ناجی و عاطفه رنگ ریز دو دانشجوی فعال حقوق زنان می باشند که اکنون در بند ۲۰۹ اوین بسر می برند.برای ندا ناجی بر خلاف قول پذیرش قرار کفالت از سوی دستگاه های قضایی کشور، برای وی قرار کفالت صادر نشده و به جای آن قرار بازداشت ۱۰ روزه “به منظور انجام تحقیقات بیشتر” برای وی صادر شده است.خانم ناجی روز گذشته در تماسی به خانواده‌اش گفته است که به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شده است.

به گفته شاهدین ندا ناجی و عاطفه رنگریز را از زندان قرچک به زندان اوین جهت تحقیقات بیشتر منتقل کرده اند و برای هر دو قرار بازداشت تا ده روز دیگر تمدید شده است.
نگه داشتن این دانشجویان درزندان قرون وسطایی اوین نشان از ترس وهراس نظام از گر گرفتن بشکه باروت د ردانشگاه ها می باشد.

فراخوان به آزادی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید