ضرورت اتحاد دانشجویان -کارگران درآستانه روزجهانی کارگر

0
698
ضرورت اتحاد دانشجویان -کارگران
ضرورت اتحاد دانشجویان -کارگران درآستانه روزجهانی کارگر

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۶-ضرورت اتحاد دانشجویان -کارگران درآستانه روزجهانی کارگر

 نقش دانشجویان درحرکت های مردمی و کارگری
دانشجویان درکل جهان به عنوان یک قشر آگاه وپیشتاز همواره نقش تعیین کننده ای در حرکتهای اجتماعی و کارگری ایفا کرده اند

دانشجویان ایرانی و جنبش دانشجویی درایران نیزیکی از قوی ترین جنبش های دانشجویی جهان است که می تواند با متحد شدن با کارگران وزحمتکشان به اهداف وخواسته های خود برسد .
همچنانکه درقیام دیماه سال ۹۶ دانشجویان با واردشدن درصحنه تظاهرات
وبادادن بیشترین دستگیری ها نشان دادند که قشر آگاه وپیشتاز ایران هستند.

دراین مقاله به گوشه ای از حرکتهای دانشجویان در سطح جهان که منجر به عقب نشینی دولتها شده است می پردازیم:

در اعتراضات دانشجویی فرانسه درسال ۱۹۶۸ دانشجویان درطی ۴هفته در ماه می نقطه اوجی در این حرکت بود این خیزش باعث شد میلیونها نفر از شهروندان فرانسوی به این اعتراضات پیوستند .
آنچه که تحلیل گران می نویسند هرچند که نام این حرکت را انقلاب ندانستند اما اثری که برروی مناسبات انسانی و مردمی درکل جامعه گذاشت کمتراز انقلاب نبود .
این حرکت یک باردیگر شکوفایی و بالندگی انقلاب کبیر فرانسه را در گسترش آزادی نشان داد.
دراین حرکت دانشجویی بیش از ۳۰ هزار دانشجوی فرانسوی پنج ساعت در سراسر شهر پاریس راهپیمایی کردند.
دانشجویان شعار می دادند :
ما همه شورشی هستیم و پرچم‌های سیاه و سرخ در دست هزاران نفر به حرکت درمی‌آمد.
در روز ۸ماه می
رادیوی پاریس اعلام کرد چهار پنجم مردم موافق و همراه با دانشجویان هستند و بزرگترین و شکوهمندترین حمایت از دانشجویان بروز کرد.
درحالیکه ۶۰ هزار دانشجو در فرانسه تظاهرات گسترده ای را به راه انداخته بودند اما پارلمان ودولت می گفتند اینها افراد خارج دانشگاه و توطئه گر هستند و آنها را چپ های ماجراجو می دانست.
دراین حرکت واعتراضات دانشجویان موفق شدند به اهداف خود برسند ودولت مجبور به عقب نشینی شد.
خواسته های دانشجویان مبنی بر آزادی دانشجویان دستگیرشده
-نقش دانش آموزان در اداره امور مدارس
دراین حرکت دانشجویی هرچند که ازدانشگاه شروع شد و هدف رسیدن به خواسته هایشان بود اما استراتژی اصلی این حرکت :
همان‌طور که ارنست مندل گفته بود، تلاش در پیوند بین جنبش دانشجویی به جنبش کارگری بود تا بدین وسیله انقلاب سوسیالیستی در معنی واقعی آن اتفاق بیفتد.
درروز یازده می CGT و CFDT همراه با FEN(فدراسیون اصلی اساتید در فرانسه)، به عنوان قوی‌ترین اتحادیه‌های کارگری فرانسه، در طی یک اقدام مشترک اعضای خود را به اعتصاب و تظاهرات در روز دوشنبه فراخواندند.

شایان ذکر است که دانشجویان ایرانی درجریان قیام سال ۹۶
اصولی ترین و استراتژیک ترین شعار را دادند:
اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا نشان دادند که خواهان یک انقلاب عظیم در کل سیستم آموزش عالی و جامعه هستند.
از این روبه
ضرورت اتحاد جنبش دانشجویی -کارگری برای تحقق آرمانها درآستانه ماه می بخوبی پی می بریم.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید