ضرب و شتم ۸ دانش‌آموز اصفهانی توسط مسئولین مدرسه و راهی شدنشان به بیمارستان

0
836
ضرب و شتم ۸ دانش‌آموز اصفهانی
ضرب و شتم ۸ دانش‌آموز اصفهانی توسط مسئولین مدرسه راهی شدنشان به بیمارستان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۲- ضرب و شتم ۸ دانش‌آموز اصفهانی توسط مسئولین مدرسه  و راهی شدنشان به بیمارستان

درتاریخ اول اسفند ۹۶ دریکی از مدارس متوسطه اصفهان ؛ مشاور مدرسه درکلاس درس حاض می شود و هشت تن ا ز دانش آموزان را به سختی مورد تهاجم و ضرب وشتم قرارمی دهد
این تنبیه بدنی چندان شدید بود که سایر مسئولین مدرسه مجبور می شوند که دانش آموزان مضروب شده را به بیمارستان منتقل کنند .
این واقعه درناحیه پنج آموزش وپرورش شهر اصفهان رخ داد و این درحالی است که طبق آیین نامه انظباطی مدارس ؛ هرگونه از تنبیه شامل اهانت ؛‌تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است .
طبق گزارشات واصله حال ۲تن ازدانش آموزان نامساعد بوده و در بیمارستان بستری هستند .
شایان ذکر است که این اولین بار نیست که درنظام جمهوری اسلامی مسئولین مدرسه این گونه بی رحمانه به جان کودکان و دانش آموزان می افتند وبا دست بازی تمام دانش آموزان را مورد حمله وهجوم قرار میدهند ؛ این امر درتمامی کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته جهان امری بسیار منسوخ ونکوهیده است ؛ اما از آنجایی که درنظام جمهوری اسلامی پایه و اساس متقاعد کردن افراد بر اساس زور و شکنجه و تحمیل است درمدارس نیز این اعمال و رفتارها به کرات تکرار شده و والدین تاکنون هیچ پاسخی جهت این عمل شنیع نگرفته اند

اما مساله بسیار تعجب آور نکاتی است که علیرضا مهدی مسئول مدرسه جمال درپی ضرب وشتم دانش آموزان عنوان کرد: او گفت :« ضرب وشتم بوده اما نه به بزرگی که درفضای مجازی ایجاد شده »
بله این نوع موضعگیری نشان دهنده تئوریزه شدن و علی السویه شدن تنبیه دانش آموزان در مدارس ایران شده است و برخورد فیزیکی یک امر پذیرفته شده می نماید

اما باید به مساله پایه ای تر دراین امر اشاره کرده که چرا آموزش وپرورش در این زمینه اقدام جدی صورت نمی دهد ؟
آیا اولین بار است که چنین فجایعی در مدارس این کشور رخ میدهد ؟
مگر چندی پیش دانش آموزی که پرده گوشش پاره شد کاری برایش انجام دادند ؟
مگر دانش آموزی که لب اش پاره شد و صورت وچشم اش متورم شده آموزش و پرورش کاری کرد؟
آیا افراد خاطی پاسخ این اعمال ضد انسانی را داده اند ؟
آیا به ریشه های این اعمال در آموزش وپرورش پرداخته شده است که علل این وحشانیت چیست؟
اما باید یاد اور شد که علت اصلی این اعمال عدم پیگیری موثر آموزش و پرورش است.
شایان ذکر است که
شرایط بد معیشتی دانش آموزان ؛ فقر وتنگدستی خانواده ها به اندازه کافی شرایط رابرای گریز دانش آموزان ازمدرسه مهیا میکند ؛
وقتی فضای مدرسه هم دائما در استرس وتنش و تنبیه وفشار باید نتیجه اش چیزی به جز بزه و ناهنجاریهای اجتماعی نخواهد داشت.

ضرب و شتم ۸ دانش‌آموز اصفهانی توسط مسئولین مدرسه راهی شدنشان به بیمارستان

ضرب و شتم ۸ دانش‌آموز اصفهانی توسط مسئولین مدرسه راهی شدنشان به بیمارستان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید