ضرب و شتم و شکنجه زندانی سیاسی سهیل عربی در سلول

0
891
ضرب و شتم و شکنجه زندانی سیاسی سهیل عربی در سلول
ضرب و شتم و شکنجه زندانی سیاسی سهیل عربی در سلول

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۲۰-ضرب و شتم و شکنجه زندانی سیاسی سهیل عربی در سلول

ضرب و شتم و شکنجه زندانی سیاسی سهیل عربی در سلول

به گزارش رسیده؛ زندانی سیاسی سهیل عربی در حال حاضر در سلول بند به نام سوییت در سالن تیپ یک زندان تهران بزرگ؛ تحت شکنجه  و آزارهای جسمی و روحی توسط دژخیمان قرار دارد.

دژخیمان موهای سهیل را از ته تراشیده اند .

به دلیل نداشتن آب گرم و امکان حمام بدن سهیل شپش گذاشته است.

به خانواده اش اجازه واریز پول برای خرید مواد خوراکی و غذایی نداده اند.

وی در انفرادی اجازه تماس تلفنی با خانواده اش را هم ندارد.

در یک اقدام جنایتکارانه دژخیمان رور یکشنبه در حالی که سهیل در هواخوری زندان بوده سه نفر از عوامل خود را به جان سهیل انداخته و به ضرب و شتم وی پرداختند که باعث مجروح شدن دست و ورم کردن آرنج دستش شده است.

بیشتر بدانیم:

سهیل عرب پس از ۵۵ روز اعتصاب غذا ؛ در زندان مورد ضرب وشتم قرارگرفت و دچار ضربه مغزی شد سپس  به بیمارستان  هزارتختخوابی (خمینی) تهران منتقل شد .

شایان ذکراست که
سهیل عربی از تاریخ ۴ بهمن ماه در اعتراض به انتقال وحشیانه زندانیان سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی اقدام به اعتصاب غذا کرده است.
سهیل عربی حدود ۸ روز است که دراعتصاب غذای خشک بسر می برد .
سهیل تا ظهر روز دوشنبه ۲۱ اسفند در تیپ ۲ بند ۳ زندان تهران بزرگ محبوس بوده است.
عصر دوشنبه وی را به تیپ ۱ زندان که محل جرائم شرارتی است منتقل کردند.
همچنین روز سه شنبه ۲۲ اسفند دژخیمان به مادر سهیل که برای دیدار و ملاقات فرزندش به زندان مراجعه کرده بود ؛
اجازه ملاقات ندادند به وی گفته اند امروز ملاقات ندارد چون تیپ زندانش عوض شده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید