صفحه اینستاگرامی بسیج دانشجویی دانشگاه ملی (بهشتی ) مسدودشد!

0
301
صفحه اینستاگرامی بسیج دانشجویی دانشگاه ملی (بهشتی ) مسدودشد!
صفحه اینستاگرامی بسیج دانشجویی دانشگاه ملی (بهشتی ) مسدودشد!

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۹-صفحه اینستاگرامی بسیج دانشجویی دانشگاه ملی (بهشتی ) مسدودشد!

صفحه اینستاگرامی بسیج دانشجویی دانشگاه ملی (بهشتی ) مسدودشد!
پس از لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط امریکا شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحات بسیاری از پاسدار تروریستهای نظام را مسدود کرد.
ازجمله قاسم سلیمانی فرمانده سپاه تروریستی قدس؛ پاسدار سبزعلی رضایی فرمانده سابق سپاه؛ پاسدار عزیز جعفری فرمانده تازه تعویض شده سپاه؛ صفحه اینستاگرامی پاسدار سلامی فرمانده فعلی سپاه و بسیاری از فرماندهان سپاه جانی پاسداران .
در ادامه این روند شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران را نیز چندی پیش مسدود کرد.

از آنجایی که بسیج دانشجویی در دانشگاه ها کارشان جاسوسی و دستگیری و بازداشت و لو دادن دانشجویان می باشد و از آنجایی که درطی چهل سال گذشته همان پاسدار تروریستهای نظام در پوش دانشجو و استاد به نام بسیج دانشجویی دانشگاه ها را قبضه کردند که مانع هرگونه اعتراض و افشاگری دانشجویان شوند و ادامه همان سپاه پاسداران هستند شایسته همین بود که صفحات این تروریستها مسدود شود.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در این رابطه تاکید کرده است: آزادی بیان که غربی ها می‌گویند همین است!
اینستاگرام به صفحات بسیج دانشجویی هم رحم نکرد؛ بعد از بسته شدن صفحات مرتبط با سپاه پاسداران حالا صفحه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی(ره) را هم بستند! خبرگزاری فارس ۹ اردیبهشت ۹۸

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید