صحبتهای والدین احسان صفایی دانشجوی جان باخته: درچهل سال گذشته امثال احسان من خیلی کشته شدن

0
1372

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۸-صحبتهای والدین احسان صفایی دانشجوی جان باخته: درچهل سال گذشته امثال احسان من خیلی کشته شدن

صحبتهای والدین احسان صفایی دانشجوی جان باخته: درچهل سال گذشته امثال احسان من خیلی کشته شدن
این جاده گارد ریل نداره شما برای هشت واحد فوق لیسانس یک ترم بچه من دومیلیون وهشتصد دومیلیون و سیصد پول گرفتید
عوض کردن لنت و ترمز اتوبوسی که روز قبل اش که بچه ها زده به جدول چقدرهزینه داشته

سخنان مادر نیلوفررادمهر
آقای مسئول یک سوال دارم
درچهل سال گذشته امثال احسان من خیلی کشته شدن یک نفرتون بلند بشه بگه یکدونه از بچه های شما توی این ماشین ها بودن
بخاطر اینکه ما جون بچه هامون را ازسر راه آوردن

آقای مسئول
وقتی چهل تا پست و مقام داری این میشه
نمیدونی که پدر مادر یکی ازبچه های مصدومین به من گفت: خانم صفایی جان خدا راشکر کن که احساس مرد بخاطر اینکه اون بچه الان ویلچری میشه ضایعه گردنی میگیره
خیابان براشون نیست تاکسی نیست
من ده سال با این بچه ها کار کردم
این اتوبوسی که داره میره بالا و پایین این فرسوده اس
این ماشین رامعاینه بکنید
ببیند ترمزش سالمه لاستیک اش سالمه
من داغش را نمی تونم چیکار کنم
بچه من ورزشکار بود
بچه من نجیب بود
برای پسرم خیلی زحمت کشیدم
فقط بخاطر سهل انگاری دو تا آدم نالایق و بی سواد
همش که نمیشه به فکر جیب خودشون باشن

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید