شکل گیری تجمع دانشجویان درمیدان دانش دانشگاه علوم و تحقیقات

0
654

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۹-شکل گیری تجمع دانشجویان درمیدان دانش دانشگاه علوم و تحقیقات

شکل گیری تجمع دانشجویان درمیدان دانش دانشگاه علوم و تحقیقات
امروز ۹دی ماه ۹۷ دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات درمیدان دانش دانشگاه تجمع کردند
تاکنون بیش از ۶۰۰نفر حضور دارند.
دانشجویان پرشور شرکت کرده اند وشعار می دهند :
دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد

شکل گیری تجمع دانشجویان
شکل گیری تجمع دانشجویان درمیدان دانش دانشگاه علوم و تحقیقات

اما شعارهای دیروز دانشجویان
⭕️می ایستیم،می جنگیم ،حقمون میگیریم
⭕️عزا عزاست امروز،روزعزاست امروز ،مطالبه دانشجو روی هواست امروز
⭕️دانشجو میمیرد،ذلت نمی پذیرد
⭕️دانشجوی شهیدم حق تو رو پس میگیرم
⭕️دانشجویان بیدار است،از حق کُشی بیذار است
⭕️مدیر بی لیاقت استعفا استفعا
⭕️دانشجوی باغیرت ،اتحاد اتحاد
⭕️دانشجوی باغیرت،حمایت حمایت
⭕️پشت به دشمن رو به میهن
نشان دهنده عزم جزمشان در استمرار کارشان است
دانشجویان می گویند حق گرفتنی است

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید