شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعتراض خود را نسبت به هزینه های گزاف دانشجویان اعلام کرد

0
289
شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعتراض خود را نسبت به هزینه های گزاف دانشجویان اعلام کرد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۳/۲-شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعتراض خود را نسبت به هزینه های گزاف دانشجویان اعلام کرد

شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی درمورد حذف شهریه دروس جبرانی که برورودی های ۹۷ اعمال شده نوشته:
«نظر به تبصره‌ی ماده‌ پنجم آیین‌نامه‌ی آموزشی دوره‌های تحصیلی مصوب ۱۳۹۷، هیئت امنای دانشگاه های مازندران وظیفه‌ی تعیین تعرفه‌ی هزینه‌ انتخاب مجدد دروس جبرانی(افتاده و حذف شده) دانشجویان دانشگاه‌های تابع را بر عهده دارد.

شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان نهاد مستقل برآمده از رأی و نماینده‌ی دانشجویان این دانشگاه، مراتب اعتراض خود را نسبت به تعرفه‌ی فعلی که هزینه‌ای گزاف و ناعادلانه به دانشجویان تحمیل کرده، آشکارا با وظیفه‌ی قانونی دولت در تسهیل و تعمیم آموزش عالی در تضاد بوده و نیز تبعات جبران‌ناپذیری چون حذف تدریجی دانشجویان فرودست و کم‌برخوردار از چرخه‌ی علم‌آموزی کشور به دنبال خواهد داشت، به آن هیئت اعلام می‌دارد.در شرایط کنونی که مشکلات اقتصادی، زیست روزمره‌ی دانشجویان را تحت تأثیر خود قرار داده و تأمین حداقل‌های معیشتی نیز از عهده‌ی بخشی از دانشجویان خارج شده و آنان را به کار پاره‌وقت واداشته، تحمیل چنین هزینه‌هایی به پیکره‌ی جامعه‌ی دانشجویی به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

با توجه به بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی رایگان است و دیوان عدالت اداری با تکیه بر این مستندات، اخذ شهریه جبرانی را از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد غیرقانونی دانسته و رای به ابطال این ماده از آیین نامه آموزشی داده است؛ نظر به این مهم، شورای صنفی به نمایندگی از دانشجویان دانشگاه از جنابعالی تقاضا دارد طی اقدامی عاجل، درخواست تجدید نظر و اصلاح مصوبه‌ی کنونی را در جلسه‌ی آتی هیئت امنا مطرح نموده تا با نظر مساعد آن هیئت، هزینه‌ی انتخاب مجدد دروس افتاده‌ی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به کم‌ترین تعرفه‌ی موجود کاهش یابد.»

براندازی وظیفه دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید