شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه بجنورد کناره گیری کرد

0
571
شورای صنفی دانشجویان
شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه بجنورد کناره گیری کرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۱۵-شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه بجنورد کناره گیری کرد

شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه بجنورد کناره گیری کرد

با کناره گیری شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بجنورد از مسئولیت ساماندهی ایاب و ذهاب دانشگاه ، بی توجهی مسئولین به این امر باعث مختل شدن سامانه حمل و نقل این دانشگاه شد .

چندی پیش در تاریخ 9ام خرداد ماه ، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بجنورد که مسئولیت کامل قسمت حمل و نقل دانشگاه را بر عهده گرفته بود ، پس از بد عهدی های مسئولین دانشگاه و عدم پاسخگویی به نامه های مختلف این شورا ، طی بیانیه ای تمام مسئولیت های این بخش را از کمیته ی ایاب و ذهاب خود سلب و آن را به مسئولین دانشگاه بازگرداند و اعلام نمود که کمیته ی ایاب و ذهاب شورای صنفی دانشگاه بجنورد صرفا به وظیفه ی خود یعنی نظارت خواهد پرداخت .

در پی این حرکت که از چهارشنبه هفته پیش آغاز شد و مسئولیت ساماندهی خطوط حمل و نقل و ایاب و ذهاب دانشجویان به مسئولین دانشگاه واگذار گردید ، مسئولین دانشگاه نه تنها به بررسی و ساماندهی این مشکل نپرداختند بلکه با شروع تعطیلات ، دانشگاه برنامه ای به سازمان اتوبوس رانی جهت خدمت دهی ارائه نداده است و در نتیجه دانشجویان با مشکلات فراوان رفت و آمد مواجه شده اند.
کمیته ی ایاب و ذهاب شورای صنفی دانشجویان به واسطه ی وظیفه ی خویش برای نظارت ، پیگیر مشکل ایجاد شده از طریق مسئولین دانشگاه میباشد .

شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه بجنورد کناره گیری کرد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید