شوراهای صنفی دانشگاههای تهران تا دستیابی به تشکیل اتحادیه کشوری شوراها؛ انتخابات کلان مناطق را تحریم می کنند

0
604
شوراهای صنفی دانشگاههای تهران
شوراهای صنفی دانشگاههای تهران تا دستیابی به تشکیل اتحادیه کشوری شوراها؛ انتخابات کلان مناطق را تحریم می کنند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۷-شوراهای صنفی دانشگاههای تهران تا دستیابی به تشکیل اتحادیه کشوری شوراها؛ انتخابات کلان مناطق را تحریم می کنند

شوراهای صنفی دانشگاههای تهران تا دستیابی به تشکیل اتحادیه کشوری شوراها؛ انتخابات کلان مناطق را تحریم می کنند

شوراهای صنفی دانشگاه های تهران نسبت به انتخابات کلان منطقه و شورای نظارت مرکزی وزارت علوم بیانیه ای صادر کردند.
به بخشهایی از این بیانیه می پردازیم:آنچه از سال ۹۵ شاهد آنیم سرکوب ساختاری شوراهای صنفی با ایجاد سازو کارهای موازی جهت بی کارکرد کردن شوراهای صنفی دانشجویی است. این رفتارها با تصویب و ابلاغ ایین نامه ای خلاف ایین نامه پیشنهادی شوراها در سال ۹۵، ایجاد شورای فرمایشی نظارت مرکزی وزارت علوم متشکل از تعداد محدودی از نمایندگان از میان تمام شوراهای کشور جهت مقابله با تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی کشوری و همچنین لغو و عدم اجازه برگزاری نشست کشوری شوراها طی دوسال گذشته، همه در راستای یک هدف مشترک بوده است و آن سرکوب قدرت و استقلال نهادی و ایجاد واحدهایی کوچک و از کار افتاده به نام شورای صنفی است.

در روزهای گذشته سازمان امور دانشجویان با تاکید بر تشکیل شورای نظارت مرکزی وزارت علوم، اقدام به برگزاری انتخابات کلان مناطق کرده است و روز گذشته نیز با برگزاری جلسه ای در جهت دور دوم انتخابات کلان منطقه ی یک، بر تعیین نماینده شورای صنفی از دانشگاه های تهران تاکید کردند که امضا کنندگان این اطلاعیه یعنی شوراهای صنفی دانشگاه های تهران به مانند دور اول، با تحریم انتخابات، اعلام نموده ایم که دیگر کافی است! تا به کی با تعریف سازو کارهای کج و آیین نامه های کور، کوچک سازی و نهایتا حذف شوراهای صنفی به عنوان تنها نهاد دانشجویی مستقل باقی مانده در دانشگاه ها را در سر میپرورانید؟

هربار که سخن از اتحادیه و نشست شوراها کرده ایم با دیوارهای بلند و بالای شما مواجه گشته ایم. اتحادیه ای که با عضویت تمام فعالین و شوراهای صنفی جهت انسجام و تصمیم در مورد مسائل صنف دانشجویان توسط خودشان باشد.

لذا ما شوراهای صنفی دانشگاه های تهران تمام غرضورزی های روا گشته بر شوراها را محکوم میکنیم و اعلام میداریم تا دستیابی به سازوکاری دموکراتیک که همانا تشکیل اتحادیه کشوری شوراها با رای جمیع شوراهاست سازو کار عقیم کلان مناطق را تحریم میکنیم؛ چرا که سرزمین پهناور ایران با این میزان جمعیت دانشجویی را محدود به چهار منطقه کرده اید و در جلساتتان به ازای چهار نماینده دانشجویی، هفت عضو از سازمان امور دانشجویان و وزارت علوم شرکت میکنند تا حتی در این مرحله نیز عملا آرای نمایندگان دانشجویی فاقد اعتبار باشد.

ما اعتراض داریم و تا حذف این رویه ها و سیاست گذاریها، ایستاده بر حقمان با صدای رسا و شفاف میگوییم: این سیاستگذاریها را متوقف کنید، بگذارید شوراهای صنفی به عنوان نمایندگان مستقیم دانشجویان و در کنار آن ها خود برای خویشتن خویش تصمیم گیری کنند و منکر استقلالشان نشوید.

شوراهای صنفی امضاکننده :
1) دانشگاه تهران
2) دانشگاه صنعتی شریف
3) دانشگاه تربیت مدرس
4) دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
5) دانشگاه امیرکبیر
6) دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
7) دانشگاه فرهنگیان
8) دانشگاه هنر تهران
9) دانشگاه خوارزمی
10) دانشگاه علم و صنعت
11) دانشگاه علامه طباطبائی

شوراهای صنفی دانشگاه های تهران

براندازی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید