شهریه های دانشگاه های علوم پزشکی از سال ۹۸ افزایش می یابد

0
444
شهریه های دانشگاه های علوم پزشکی
شهریه های دانشگاه های علوم پزشکی از سال ۹۸ افزایش می یابد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۲۵-شهریه های دانشگاه های علوم پزشکی از سال ۹۸ افزایش می یابد

شهریه های دانشگاه های علوم پزشکی از سال ۹۸ افزایش می یابد
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از افزایش شهریه های گفت:
محمد رضا فراهانی درمصاحبه با ایسنا گفت:
یقینا شهریه و همچنین میزان وام های دانشجویی در سال ۱۳۹۸ افزایش خواهد یافت
اما مقدار این افزایش هنوز قطعی نشده است.۲۵اسفند ۹۷
این درحالیست که با توجه به مشکلات اقتصادی پرداخت مبالغ فعلی هم از عهده برخی از دانشجویان خارج شده و با افزایش شهریه قطعا تعداد زیادی از دانشجویان با مشکل مواجه خواهند شد.

تجمع فرهنگیان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید