شلیک گاز اشک اور و تیرهوایی مقابل اوین برای متفرق کردن متحصنین

0
675

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۸-شلیک گاز اشک اور و تیرهوایی مقابل اوین برای متفرق کردن متحصنین

بعدازظهر امروز حوالی ساعت ۱۸۳۰ نیروهای سرکوبگر برای متفرق کردن کلیه معترضین و خانواده هایی که به دستگیریهای خودسرانه اعضای خانواده و فرزندان و دانشجویان در مقابل اوین دست به تجمع و تحصن زده اند؛ اقدام به تیراندازی هوایی و شلیک گاز اشک آور نمودند.

درپی قیامهای سراسری اخیر درایران واعتراضات مردمی که از تاریخ ۷ دیماه ۹۶ ازمشهد استارت خورد و نزدیک به صد شهر کشور را دربرگرفت .
درطی اینمدت شهرهای بزرگی مانند اصفهان ؛ شیراز ؛‌تهران ؛‌ با این قیامها اعلام همبستگی کرده و در خیابانها حاضر شده و شعارهای خود را میدادند .
در این میان دانشگاههای کشور نیز ازقیامهای سراسری اعلام پشتیبانی کرده و در این حرکت ملی شرکت کردند و
اما نیروهای سرکوبگر و ضد شورش از روز نخست دستگیریهای کوری راشروع کردند و تعداد زیادی ازدانشجویان ومردم را ازاقشار مختلف اجتماعی دستگیر کردند و طبق گفته نمایندگان مجلس تاکنون حداقل ۱۰۲ دانشجو از دستگیرشدگان هستند .
شایان ذکراست که خانواده های دستگیرشدگان از روز اول دستگیریها به مقابل زندان اوین مراجعه کرده و در آنجا مستقر شده اند وخواستار آزادی
عزیزان وفرزندانشان هستند ؛ اما کماکان هیچ پاسخی نگرفته اند .

از آنجایی که خانواده های نگران فرزندانشان هستند که مانند سال ۸۸ به قتل نرسند و مانند سهراب اعرابی شهید قیام ۸۸ و امیر جوادی فر که درقیام ۸۸ به شهادت رسیدند از مقابل زندان اوین صحنه راترک نکرده اند وخواهان آزادی هستند .
به همین دلیل بخاطر ازدحامی که در مقابل زندان اوین بود مامورین سرکوبگر برا ی متفرق کردن خانواده به شلیک گاز اشک آور دست زدند .
اما مردم همچنان ایستادگی کرده و خواهان رسیدگی به مطالباتشان هستند .
شلیک گاز اشک اور و تیرهوایی مقابل اوین برای متفرق کردن متحصنین
شلیک گاز اشک اور و تیرهوایی مقابل اوین برای متفرق کردن متحصنین

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید