شلیک به سوی شاه در دانشگاه تهران مقابل دانشکده حقوق

0
581
شلیک به سوی شاه در دانشگاه تهران
شلیک به سوی شاه در دانشگاه تهران مقابل دانشکده حقوق

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱۵-شلیک به سوی شاه در دانشگاه تهران مقابل دانشکده حقوق 

شلیک به سوی شاه در دانشگاه تهران مقابل دانشکده حقوق در روز ۱۵بهمن سال ۱۳۲۷ شاه که برای شرکت درمراسم پانزدهمین سال تاسیس دانشگاه تهران حاضر شده بود مورد شلیک قرار گرفت .در این تیراندازی او از ناحیه صورت جراحاتی برداشت.
به گفته برخی در آن دوران علت این حمله به شاه برای ترور او آغاز مداخله علنی شاه در کار حکومت بود.از آغاز بهمن ماه صدای اعتراض به قرارداد نفت انگلستان و ایران از گوشه و کنار کشور به گوش می رسید و هرروز درمجلس بر سر این مساله بحث بود.

روز ۱۴ بهمن دانشجویان دانشگاه تهران دست به تظاهراتی وسیع زده بودند و خواستار لغو قراردادنفت و هرگونه امتیازی شدند که به انگلستان داده شده بود.فرد ضارب ناصر فخر آرایی بود که در دم پس از شلیک به سوی شاه هدف گلوله قرارگرفته و جان باخت.
این فرد به عنوان « خبرنگار – عکاس» درمراسم حاضر شده بود.پس از آن واقعه دستگیری های زیادی صورت گرفت .شاه خواستار اختیارات بیشتری شد و چون قانون اساسی اجازه نمی داد دستور انتخابات مجلس موسسان داده شد و این مجلس اختیارات شاه را به همان گونه که خواسته بود افزایش داد و از آن پس این اختیار را به دست آورد که بتواند مجلس را هم منحل کند و تا ۳۰سال بعد به این دیکتاتوری ادامه داد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید